Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

01 mar 2024

Vestre Landsret

Dom i sag om ”greenwashing”

BS-472/2022-VLR

Vestre Landsret har den 1. marts 2024 afsagt dom i en sag, som Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark havde anlagt mod Danish Crown A/S om såkaldt ”greenwashing”.

Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark nedlagde påstand om, at Danish Crown A/S havde overtrådt markedsføringslovens § 5 om vildledende markedsføring ved at have gjort brug af udsagnet ”Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror” og betegnelsen ”Klimakontrolleret gris”. De to foreninger nedlagde endvidere påstand om, at det skulle forbydes Danish Crown A/S fremadrettet at gøre markedsføringsmæssig brug af de nævnte formuleringer, og at Danish Crown A/S skulle berigtige udsagnet ”Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”.

Landsretten fandt, at udsagnet ”Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror” efter en samlet vurdering ikke kunne anses for vildledende i markedsføringslovens § 5’s forstand, og Danish Crown A/S blev derfor frifundet for påstandene vedrørende dette udsagn.

Vedrørende betegnelsen ”Klimakontrolleret gris” fandt landsretten, at Danish Crown A/S havde overtrådt markedsføringslovens § 5 om vildledende markedsføring, og landsretten gav derfor Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark medhold i påstanden herom. Derimod blev påstanden om forbud mod al fremtidig markedsføringsmæssig brug af betegnelsen ”Klimakontrolleret gris” ikke taget til følge.

Landsretten har behandlet sagen i første instans, da sagen er anset for principiel.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Vestre Landsret (7. afdeling) den 1. marts 2024.
Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektonc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer BS-472/2022-VLR, 7. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.