Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

21 mar 2024

Vestre Landsret

Fængsel i 7 år for voldtægt, psykisk vold, vold og trusler m.v.

V.L. S-697-23

Vestre Landsret har den 21. marts 2024 afsagt dom i en nævningesag, hvor en nu 39-årig mand blev idømt fængsel i 7 år og udvist af Danmark for bestandig.

Manden blev fundet skyldig i psykisk vold, vold, trusler og vidnetrusler mod sin ægtefælle begået i perioden fra oktober 2020 til november 2021. Han blev desuden fundet skyldig i flere gange i perioden fra marts 2021 til november 2021 at have begået seksuelle overgreb, herunder voldtægt, mod ægtefællen. Endelig blev han fundet skyldig i bl.a. vold og trusler begået mod andre personer.

Anklagemyndigheden havde både for byretten og landsretten nedlagt påstand om forvaring. Der var efter flertallets afgørelse ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring i stedet for fængsel.

Byretten var nået til samme resultat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-697-23, 11. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.