Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

25 apr 2024

Vestre Landsret

Dom om anbringelse for trusler og frihedsberøvelse

Vestre Landsret har den 25. april 2024 afsagt dom i en nævningesag

En 49-årig mand blev ved dommen af et enigt nævningeting fundet skyldig i trusler mod og frihedsberøvelse af en ansat på den institution, hvor han er anbragt. Episoden fandt sted i juni 2021.

Retten i Aalborg havde fundet manden skyldig i overtrædelse af samme bestemmelser.

Retslægerådet havde vurderet, at den 49-årige er i en tilstand ligestillet med mental retardering i lettere grad, og Samrådet vedrørende voksne udviklingshæmmede lovovertrædere i Midtjylland havde anbefalet, at den pågældende fortsat skal være anbragt i en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, men med mulighed for, at kommunen kan træffe afgørelse om, at han skal overføres til den sikrede institution Kofoedsminde.

Nævningetinget traf, også i overensstemmelse med byrettens dom, enstemmigt afgørelse om anbringelse som anbefalet. Der blev efter flertallets bestemmelse ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1468-23, 5. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.