Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

11 apr 2024

Vestre Landsret

Kommune havde ret til at ophæve aftale med leverandør af hjemmepleje

BS-11613/2023-VLR

Sagen angik en tvist mellem en kommune og en privat leverandør af hjemmepleje.

Kommunen havde ophævet parternes kontrakt med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Kommunen mente, at leverandøren i væsentligt omfang ikke havde leveret de ydelser til borgerne, som kommunen havde bevilget og betalt for. Kommunen mente også, at leverandøren havde taget sig betalt for køretid mellem besøgene hos borgerne, selv om leverandøren ikke havde ret til det.

Kommunen krævede, at leverandøren skulle betale knap 5,7 mio. kr. tilbage, som kommunen hævdede at have betalt for meget.

Kommunernes Landsforening gik ind i sagen og støttede kommunens synspunkter.

Leverandøren mente, at kommunen ikke havde ret til at ophæve kontrakten uden varsel. Leverandøren havde den opfattelse, at der forelå misforståelser om indholdet i kontrakten, og at der var velbegrundede forklaringer på de forhold, som kommunen kritiserede. Disse forklaringer fik leverandøren ikke mulighed at komme med, før kommunen ophævede kontrakten. Leverandøren krævede derfor erstatning, fordi kommunen uberettiget havde ophævet kontrakten. Leverandøren ville også have andel i en efterregulering af prisen for private leverandørers ydelser af hjemmepleje i kommunen.

Landsretten fandt det bevist, at leverandøren i en række tilfælde ikke havde været på besøg hos borgerne, selv om leverandøren havde fået betaling for det. Det var også bevist, at leverandøren havde taget betaling for køretid mellem besøg hos borgerne, selv om leverandøren ikke havde ret til det. Landsretten fandt derfor, at kommunen havde ret til at ophæve aftalen uden varsel. Lands­retten lagde vægt på formuleringen af parternes kontrakt, som angik levering af lovbundne velfærdsydelser.   

Landsretten pålagde leverandøren at betale knap 3,4 mio. kr. tilbage til kommunen og afviste at give leverandøren andel i efterregulering af prisen. Leverandøren skulle også betale sagsomkostninger til kommunen for begge retter med knap 900.000 kr.

Byretten var kommet til et andet resultat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer BS-11613/2023-VLR, 12. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.