Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Der er i alt ca. 100 medarbejdere i Vestre Landsret fordelt over 16 afdelinger.

Vestre Landsret består af en præsident og 38 andre udnævnte landsdommere.

Til landsretten er yderligere knyttet ca. 10 stillinger som midlertidig (konstitueret) landsdommer, 1 administrationschef, 1 sekretariatschef, 1 retsassessor, 5 dommerfuldmægtige og ca. 45 administrative medarbejdere.

Landsrettens udnævnte og midlertidige dommere arbejder i 16 afdelinger, der er organiseret i 2 retssektioner.

Landsrettens administrative medarbejdere er fordelt på disse 2 retssektioner og en administrativ sektion. I retssektionerne deltager medarbejderne i den administrative behandling af både straffesager og civile sager. I den administrative sektion varetager medarbejderne nogle centrale funktioner som bl.a. kasse og regnskab, information, bibliotek, journal og statistik. Til den administrative sektion er endvidere knyttet en IT-afdeling. 

Afdelingerne

I afgørelsen af den enkelte sag medvirker altid 3 landsdommere.

Udtagelsen af dommere til behandling af de enkelte sager sker med udgangspunkt i en forud fastlagt fordeling af de udnævnte dommere på den enkelte afdelinger. Denne faste fordeling af de udnævnte dommere ændres ca. hvert andet år.

Afdelingernes tilknytning til sektionerne fra 1. januar 2018:

Sektion A:

1. afdeling Bitingsted: Aalborg
2. afdeling Bitingsted: Aalborg
3. afdeling Bitingsted: Sønderborg
4. afdeling Bitingsted: Sønderborg
5. afdeling Bitingsted: Aalborg
6. afdeling Bitingsted: Kolding
7. afdeling Bitingsted: Kolding
8. afdeling Bitingsted: Aalborg

Sektion B:

9. afdeling Bitingsted: Esbjerg
10. afdeling Bitingsted: Esbjerg
11. afdeling Bitingsted: Aarhus
12. afdeling Bitingsted: Aarhus
13. afdeling Bitingsted: Åbne rejser
14. afdeling Forberedelsesafdeling
15. afdeling Bitingsted: Åbne rejser
16. afdeling Bitingsted: Åbne rejser 

 

Sidst opdateret: 01. november 2023