Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

17 nov 2021

Retten i Viborg

Ung mand var ikke berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne

Den unge mand, der var født sidst i 1980’erne, blev under sit arbejde som pædagogmedhjælper udsat for en arbejdsskade, og han blev også gennem en periode på flere år ramt af en række forskellige symptomer på forskellige sygdomme, og han gennemførte ikke en uddannelse til pædagogmedhjælper.

Sagsnummer: BS-49921/2018-VIB 

Sagen kort fortalt 
Den unge mand fik et arbejde som pædagogmedhjælper. Under dette arbejde blev han af en forælder til en lille pige i børnehaven beskyldt for at have opført sig seksuelt krænkende over for den lille pige. Den unge mand blev hjemsendt i to uger og vendte så tilbage til arbejdet. Klagen blev trukket tilbage. Han klarede at udføre arbejdet i endnu godt halvandet år. Imidlertid var han stadigt påvirket af de grundløse beskyldninger, som var blevet rettet mod ham, ligesom han fik en række forskellige symptomer på forskellige sygdomme. Gennem sin fagforening fik han godkendt at være blevet påført et varigt mén på 8 % af Arbejdsskadestyrelsen og tilkendt en godtgørelse i overensstemmelse hermed. Afgørelsen blev indbragt for Ankestyrelsen, der nåede det samme resultat. Derefter blev Ankestyrelsens afgørelse indbragt for retten. 

Sagens udfald
Retten fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det skøn, som Ankestyrelsen havde udøvet, og retten tog derfor Ankestyrelsens påstand om frifindelse til følge.
Der blev lagt vægt på, at den unge mand havde passet sit arbejde på fuld tid i en periode på over halvandet år, efter at arbejdsskaden var sket, og at den unge mand var påvirket af sin fars sygdom og hurtige død, og af at børnehaven skulle lukke, ligesom det blev tillagt betydning, at den unge mand blev ramt af en række af somatiske sygdomme, der ikke var en følge af arbejdsskaden. 

Den unge mands fagforening blev som mandatar for den unge mand pålagt at betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato 
Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 17. november 2021.