Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

Retten i Viborg

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Viborg. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Folkeskolens 9. klasse skal kontakte kontorfuldmægtig Anja Dissing for en aftale om besøg i Retten i Viborg. Mailadresse: adi@domstol.dk eller tlf. 9968 3076.

Da det for de fleste er forbundet med stor alvor at være involveret i en retssag, er det vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt. Derfor gælder der en række skrevne- og uskrevne regler om, hvordan man opfører sig i en retssal.

Det er vigtigt, at tilhørerne forholder sig i fuldstændig ro og ikke forstyrrer retssagen med hvisken eller snak. Man må heller ikke afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i retssalen. Mobiltelefoner skal slukkes, inden man går ind i retslokalet. Da der gælder et rygeforbud i alle statens bygninger, må man ikke ryge i hverken venteområdet eller retssalen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, skal man rejse sig op. Man står også op, når der bliver afsagt dom i sagen.

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Viborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Viborg her

Da det for de fleste er forbundet med stor alvor at være involveret i en retssag, er det vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt. Derfor gælder der en række skrevne- og uskrevne regler om, hvordan man opfører sig i en retssal.

Det er vigtigt, at tilhørerne forholder sig i fuldstændig ro og ikke forstyrrer retssagen med hvisken eller snak. Man må heller ikke afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i retssalen. Mobiltelefoner skal slukkes, inden man går ind i retslokalet. Da der gælder et rygeforbud i alle statens bygninger, må man ikke ryge i hverken venteområdet eller retssalen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, skal man rejse sig op. Man står også op, når der bliver afsagt dom i sagen.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Viborg tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret eller gymnasie.kenddinret.dk

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Viborg, skal I kontakte dommer Kirsten Maigaard.
Mailadresse: kimaj@domstol.dk
Tlf. 9968 3090.

Erhvervspraktik i retten

Retten i Viborg tilbyder hvert år erhvervspraktik i uge 43 for elever, der går i 9. eller 10. klasse.

Det er ikke muligt at komme i erhvervspraktik på andre tidspunkter end uge 43.

I et praktikophold hos os får du kendskab til forholdene ved Danmarks Domstole, og du får kendskab til det arbejde, vores kontormedarbejdere og jurister udfører.

Du får mulighed for at se, hvordan man arbejder i de forskellige afdelinger samt hvilke konkrete opgaver, der løses. Herudover får du mulighed for at overvære forskellige typer af retssager – det kan være en tvangsauktion, en fogedsag, en civilsag eller en straffesag.

Opholdet indebærer også et besøg hos Viborg Arrest, hvor de ansatte vil fortælle om de indsattes hverdag. Ugen afrundes med et besøg ved Vestre Landsret, der er ankeinstans for byretten.

Vi gør et stort arbejde ud af at planlægge en spændende og lærerig uge, og for at dette kan lykkes, har vi også nogle forventninger til vores erhvervspraktikanter.

Vi forventer, at du som praktikant forud for opholdet, har læst det fremsendte velkomstmateriale, og under opholdet forventer vi, at du udviser interesse og nysgerrighed - og at du opfører dig modent og viser ansvarlighed og respekt.

Lyder ovenstående som noget for dig, er du velkommen til at sende en praktikansøgning, hvori du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du ønsker at komme i praktik hos os.

Ansøgning og eventuelle spørgsmål bedes sendt til:

Afdelingsleder Karina Steinmeier Phillipsen, ksp@domstol.dk.

Ønsker du at komme i erhvervspraktik som advokat, skal du henvende dig til et advokatkontor.

Sidst opdateret: 11. oktober 2023