Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

22 dec 2022

Retten i Viborg

18 års fængsel for indsmugling/overdragelse af ikke under 384 kg amfetamin

Dom afsagt: 22. december 2022

En 30-årig mand er idømt fængsel i 18 år for indsmugling/overdragelse af ikke under 384 kg amfetamin, 940 g ketamin og 2,5 kg kokain.

Sagsnummer: SS 1-4494/2022 

Sagen kort fortalt 
En nu 30-årig mand, der har siddet varetægtsfængslet siden oktober 2020, er nu dømt for indsmugling/overdragelse af ikke under 384 kg amfetamin, 940 g ketamin og 2,5 kg kokain. Flere medgerningsmænd er tidligere idømt lange fængselsstraffe for medvirken. Manden har under hele sagen nægtet at udtale sig til politiet og i retten.

Indsmuglingen, der blandt andet er foregået i en ombygget Renault Twingo, har haft et særdeles professionelt tilsnit med et enormt udbytte for bagmændene.

Politiets efterforskning af den nu dømte startede på baggrund af et færdselsuheld i oktober 2020, hvor en tidligere dømt medgerningsmand kørte galt. Efterforskningen af sagen har været særdeles omfattende. Bagmændene, de tidligere dømte medgerningsmænd og den nu dømte mand har kommunikeret på et krypteret netværk, som det er lykkedes udenlandsk politi at dekryptere. Politiets efterforskning har således bl.a. bestået i gennemgang af et meget stort antal dekrypterede beskeder, som er blevet sammenholdt med andre oplysninger fremkommet ved politiets efterforskning.

Manden har haft en aktiv rolle i forbindelse med de enkelte overdragelser/indsmuglinger og var således kontaktperson for en af de dømte medgerningsmænd. Manden håndterede desuden store mængder kontanter, og der blev i forbindelse med ransagning på hans bopæl fundet 118.700 kr. i kontanter.

Dommens resultat 
Retten fandt det bevist, at tiltalte har haft en særdeles aktiv rolle i forbindelse med overdragelserne/ indsmuglingerne af den eksorbitant store mængde amfetamin, som der samlet set er tale om, og hvoraf ikke under 324 kg amfetamin vedrører en periode på blot 4 måneder.

Dommerne lagde bl.a. vægt på forklaringen afgivet af en tidligere dømt medgerningsmand, indholdet af de dekrypterede beskeder sammenholdt med de involverede personers Google-søgninger og oplysninger fra politiets automatiske nummerpladegenkendelse.

Anklagers påstand om straf var 18 år.

Manden blev i det hele fundet skyldig i den rejste tiltale, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke af dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 22. december 2022