Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

28 jun 2022

Retten i Viborg

Dom i sag vedrørende omfattende bedrageri og afpresning via Snapchat

Fire mænd idømt fængsel i 5 år, 4 år, 3 år og 6 måneder, og 2 år og 6 måneder for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og afpresning

Sagsnummer: SS 1293/2022

Sagen kort fortalt
Sagen vedrørte 324 forhold vedrørende hovedsageligt bedrageri og afpresning ved gennem falske profiler på Snapchat at have foranlediget de forurettede til at betale penge for køb af billede- og videopakker og seksuelle ydelser, hvorefter nogle af de forurettede blev afpresset til at betale yderligere beløb.

De tiltalte nægtede sig skyldige, men to tiltalte erkendte at have begået bedrageri i et mindre omfang.

Gerningsperioden var fra januar 2019 til september 2021, og der var i størstedelen af forholdene anvendt samme fremgangsmåde. Der blev opnået kontakt mellem de forurettede og de falske profiler gennem datingsider, Facebook eller lign., hvorefter de forurettede blev anmodet om at fortsætte korrespondancen på Snapchat. De falske profiler tilbød mod betaling billede- og videopakker samt fysiske møder. Billede- og videopakkerne indeholdt materiale fra internettet, og der blev aldrig gennemført fysiske møder.

Dommens resultat
Retten fandt det efter omfattende beviser fra de tiltaltes telefoner, computere og bankoplysninger bevist, at to tiltalte havde oprettet de falske profiler, og at alle de tiltalte havde betjent en eller flere profiler og modtaget penge fra de forurettede. De tiltalte havde et sådant kendskab til hinandens ageren, at de i hele gerningsperioden havde medvirket til den samlede tiltale. En tiltalt blev dog frifundet for de forhold, som var begået efter den 7. februar 2021.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på sagens omfang og karakter, herunder særligt antallet af forhold, grovheden af den skete afpresning, samt de tiltaltes brug af ”mulddyr” med henblik på at sløre, hvem der modtog betalingerne fra de forurettede.

Sagen var en domsmandssag, og der var enighed om dommens resultat.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 28. juni 2022.