Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

13 mar 2023

Retten i Viborg

Dom i sagen om hærværk mod maleri af Asger Jorn

Dom afsagt: 13. marts 2023

En 45-årig kvinde fra Kjellerup er idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for hærværk af betydeligt omfang.

Sagsnummer: SS 341/2023

Sagen kort fortalt

T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 2, ved den 29. april 2022 på Museum Jorn at have beskadiget og delvist ødelagt det udstillede kunstværk ”Den foruroligende ælling” malet af Asger Jorn, idet hun påførte lim på maleriet, hvorefter hun klistrede et billede af sig selv fast på maleriet og med sort tuschpen skrev på maleriet.

Ved hærværket skete der skade på maleriet for 1.889.350 kr.

Tiltalte erkendte sig skyldig, og sagen blev behandlet som en tilståelsessag.

Dommens resultat

Retten fandt, at tilståelsen var støttet af de oplysninger, der i øvrigt forelå, og at tiltalte derfor var skyldig.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at der var tale om et planlagt og usædvanligt groft hærværk begået mod en anerkendt museumsgenstand, og at hærværket havde medført skade og tab for knap 1,9 mio. kr.

Retten fandt af de samme grunde, og uanset at tiltalte var ustraffet, at der ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale erstatning.

Tiltalte har 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 13. marts 2023.