Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

31 maj 2023

Retten i Viborg

5 års fængsel for uagtsom manddrab som følge af et færdselsuheld

Dom afsagt: 31. maj 2023

En 23 årig mand var tiltalte for uagtsom mandrab ved under kørsel i bil i Silkeborg at have været påvirket af tramadol og kørt med en hastighed på mere end det dobbelte af det tilladte, hvorved han kørte galt og en 16 årig passager døde som følge af ulykken.

Sagsnummer: SS 5486/2022

Sagen kort fortalt

En nu 23 årig mand var tiltalte for under påvirkning af stoffet tramadol og med en hastighed på mindste 102 km/t at have ført sin bil på særlig hensynsløs måde og under skærpende omstændigheder, hvorved der skete et færdselsuheld, og en 16 årige medpassager døde som følge af uheldet.

Uheldet skete den 29. juni 2022 kl. 21.40 i Silkeborg. Uheldsstedet er, hvor Søholt Parkvej krydser hen over motorvejen. En bil ført af tiltalte kørte med høj fart ind i en kantsten og videre ind i et vejskilt. Herefter roterede bilen let og fløj ind i en træbevoksning, hvor den ramte et træ. Tiltalte kom selv alvorligt til skade ved uheldet, og en passager afgik som følge af uheldet ved døden.

Der var tiltalt for, at kørslen var sket under påvirkning af tramadol, samt med en hastighed på mindst 102 km/t, der er mere end det dobbelte af det tilladte, og at tiltalte førte bilen på særlig hensynsløs måde. Der var tillige tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 241, 2. punktum.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at tiltalte som fører af bilen var påvirket af stoffet tramadol over bagatelgrænsen for stoffet, og at hastigheden i uheldsøjeblikket var mindst 102 km/t, hvilket er mere end det dobbelte af den tilladte hastighed på 50 km/t. Retten fandt endvidere, at bilen var ført på særlig hensynsløs måde. En 16 årig passager afgik ved døden som følge af uheldet, og retten fandt, at forholdet som følge af tiltaltes påvirkning af stoffer, hastigheden og den særlig hensynsløse måde, at kørslen havde fundet sted på, at der var tale om skærpende omstændigheder , jf. straffelovens § 241, stk. 1, 2. punktum.

Anklagers påstand om straf var mindst 6 års fængsel og en frakendelse af førerretten i 8 år.

Der var 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år. Der var 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år 6 måneder. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 5 år. Flertallet lagde vægt på omstændighederne ved kørslen, mens mindretallet i formildende retning lagde vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet, at afdøde var tiltaltes ven, og at tiltalte selv kom til skade ved uheldet.

Der var enighed om, at tiltalte fradømmes førerretten i 8 år fra endelig dom, og at hans bil konfiskeres.

Afdødes forældre blev hver især tilkendt en godtgørelse på 75.000 kr., jf. erstatningslovens § 26 a..

Tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 31. maj 2023.