Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

12 maj 2023

Retten i Viborg

52-årig mand fra Silkeborg idømt 7 års fængsel for forsøg på manddrab

Dom afsagt: 12. maj 2023
Sagen kort fortalt

Den 52-årige var tiltalt for drabsforsøg, subsidiært grov vold og fareforvoldelse ved om aftenen den 21. marts 2022 af have affyret to skud i hjemmet i Allingskovby mod sin daværende hustru og hendes søn, hvorved hustruen blev ramt i armen.

Han var tillige tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Tiltalte nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab, grov vold og fareforvoldelse. Han erkendte våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Retten lagde til grund, at der forud for hændelsen var opstået en uoverensstemmelse mellem tiltalte og hans daværende hustru, og at tiltalte var vred, da han i spirituspåvirket tilstand hentede haglgeværet i soveværelset på 1. sal, ladede det med to patroner og gik ned i stuen, hvor han traf sin hustru, som tog fat i løbet på haglgeværet, hvorefter tiltalte, angiveligt for at få hustruen til at slippe geværet, affyrede dette. Hustruen blev ramt i venstre arm ved dette skud, som gik gennem vinduet til terrassen, hvor hustruens søn opholdt sig.

Dommens resultat

Retten fandt tiltalte skyldig i forsøg på manddrab på sin daværende hustru og for forsætlig fareforvoldelse mod hendes søn. Tiltalte blev tillige i overensstemmelse med sin erkendelse fundet skyldig i besiddelse under særligt skærpende omstændigheder af haglgeværet, samt i overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Sagen er behandlet som en nævningesag. Nævningerne og dommerne var uenige om, hvorvidt tiltalte havde forvoldt fare for hustruens søn. Nævningerne og dommerne var i øvrigt enige om skyldsspørgsmålet.

Der blev afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år og 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 7 år.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært til formildelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 12. maj 2023.