Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

Retten i Viborg

Der er i alt 65 (2024) medarbejdere i Retten i Viborg.

Ud af de i alt 65 medarbejdere er der ansat 9 dommere, hvoraf den ene er retspræsident, Laila Nitschke. 

Som en del af rettens ledelse er der ansat en administrationschef, Helle Hager Thor.

Afdelinger i Retten i Viborg

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Skifteafdelingen behandler dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
  • Fogedafdelingen behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav.
  • Retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager.
  • Familieretten tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær.
  • Fællessekretariatet tager sig af borgerbetjening, herunder notarforretninger samt sikkerhed og it.
  • Rettens administration og kasse tager sig af den daglige drift og økonomi.

 

 

Viborg

Organisationsdiagram 2024

Sidst opdateret: 30. januar 2024