Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

Retten i Viborg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Viborg

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Viborg.

Berammelsestider i Retten i Viborg

Straffesager

 • Hastesager: 2-4 måneder 
 • Domsmandssager: 12-18 måneder
 • Øvrige straffesager: 6-8 måneder

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 2-3 måneder efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 3-4 måneder
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: ca. 12 måneder
  • 1 dags varighed: ca. 12 måneder

 

Familieretlige sager

Berammelsestiden for en:  

 • Tvangsfuldbyrdelsessag: Berammelsestid 1-2 uger
 • Forældreansvarssag om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær: 4 måneder

Dødsboer

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 5 dage efter, at skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.

Ca. 4 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

3 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Insolvenssager

Berammelsestiden skal forventes for en sag om:

 • Konkurs hurtigst muligt
 • Gældssanering 6-8 uger
 • Ægtefælleskifte 6-8 uger
 • Tvangsopløsning 6-8 uger  

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 4 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager ca. 12 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 6 uger
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 9 uger
 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 3 måneder

Sidst opdateret: 06. februar 2024