Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Advarsel om falske SMS'er

Flere borgere har oplyst, at de har modtaget SMS’er fra domstolene, hvor der står, at de har modtaget Digital Post fra domstolene, og hvor de bliver bedt om at klikke på et link i SMS’en og opdatere deres oplysninger.

Danmarks Domstole står ikke bag SMS’erne. Hvis du modtager en sådan SMS, skal du slette SMS’en.

Domsresumeer og afgørelser

Domme fra Højesteret

21 jun 2024

Højesteret

Der skulle ikke ske udvisning af irakisk statsborger

13 jun 2024

Højesteret

Huslejeregulering i mindre ejendomme

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

19 jun 2024

Vestre Landsret

Fængsel i 8 år og 7 år og 6 måneder for vold med døden til følge

18 jun 2024

Østre Landsret

Tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med advokatundersøgelse

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

24 jun 2024

Sø- og Handelsretten

Om negativ materiel retskraft

24 jun 2024

Sø- og Handelsretten

Grænserne for loyal reference

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

24 jun 2024

Retten på Frederiksberg

4 års fængsel for at have fremmet Islamisk Stats virksomhed

21 jun 2024

Retten i Glostrup

Mand dømt for skudoverfald

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

03 maj 2024

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet og tiltalte blev frifundet - K 001/24

01 maj 2024

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 039/24

Flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

21 jun 2024

Procesbevillingsnævnet

Kære af afgørelse om erstatning efter retsplejelovens § 320

21 jun 2024

Procesbevillingsnævnet

Inddrivelse ved betalingspåkrav – skyldner uden fast bopæl

Flere afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

Domme fra Domsdatabasen

Seneste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere domme i Domsdatabasen

Find byret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find byret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os