Gå til sidens indhold

Om os

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængige af politiske interesser. Vi sikrer alle ret til en fair og lige behandling i det danske retssystem.

Hvert år gennemfører Danmarks Domstole flere end 750.000 sager inden for områderne skifteret, fogedret, civilret, familieret, boligret og strafferet. Dertil kommer flere end 1.600.000 tinglysningssager og andre juridiske opgaver.

Organisation

Danmarks Domstole består af en række retsinstanser, råd og nævn samt en styrelse.

Brugerundersøgelse

Danmarks Domstole gennemførte i 2020 en brugerundersøgelse blandt rettens brugere. Du kan finde rapport med undersøgelsen resultater her.

Domstolsstyrelsen

Se organisationsdiagrammet, og læs om styrelsens afdelinger og opgaver.

Job

Danmarks Domstole søger løbende dygtige og dedikerede medarbejdere inden for bl.a. jura, administration og IT.

Tal og fakta

Se statistikker for antallet af modtagne og afsluttede sager i retterne samt sagsbehandlingstider.

Mål og værdier

Som organisation og statslig styrelse arbejder vi strategisk efter en vision samt mål og værdier.

Årsrapporter

Årsrapporterne for Danmarks Domstole redegør for de poster på finansloven, som Domstolsstyrelsen er ansvarlig for.

Retten Rundt

Magasinet Retten Rundt udgives af Domstolsstyrelsen ca. tre gange om året. Hver udgivelse har et tema.

Persondata

Danmarks Domstole behandler dine personoplysninger.

Digital post

Se vores retningslinjer for mails, og hvordan du sender sikker digital post til os.

Politikker

Her kan du finde forskellige administrative politikker ved Danmarks Domstole

It-driftsudbud i 2022

Her kan du se Danmarks Domstoles udbud af it-drift i 2022

English

Courts of Denmark is the third power of state.

Ret godt at vide

Bliv klogere på ord, begreber, retslige situationer, domstolenes opbygning m.m. i vores digitale opslagsværk.

Kend din ret

Danmarks Domstole har udviklet et læringsunivers med undervisningsforløb til folkeskolens ældste klassetrin og til gymnasiet.