Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Domsresumeer og afgørelser

Domme fra Højesteret

23 apr 2024

Højesteret

Tortgodtgørelse for frihedsberøvelse fastsat til 20.000 kr.

18 apr 2024

Højesteret

Krav om mellemkommunal refusion opretholdt

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

22 apr 2024

Vestre Landsret

Dom i drabssag fra Djursland

19 apr 2024

Østre Landsret

Dom om beskatning af vederlaget for salg af aktie i Visa Europe Limited

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

17 apr 2024

Sø- og Handelsretten

Midlertidige forbud og påbud

16 apr 2024

Sø- og Handelsretten

Om virkningsprincippet

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

23 apr 2024

Retten i Kolding

Knivdrab nytårsmorgen 2023 i Kolding midtby.

19 apr 2024

Retten i Herning

Fængsel i 1 år og 3 måneder for bedrageri og dokumentfalsk

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

06 mar 2024

Retten på Færøerne

Færøsk auktionslov var gyldig og indebar ikke et ekspropriativt indgreb

20 dec 2023

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

Flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

23 apr 2024

Procesbevillingsnævnet

Ophør af kontrolforpligtelser efter hjemrejseloven ved ophold i Tyskland

19 apr 2024

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om tilbagegivelse til far i Ukraine af bortført barn

Flere afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

Domme fra Domsdatabasen

Seneste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere domme i Domsdatabasen

Find byret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find byret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os