Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Domsresumeer og afgørelser

Domme fra Højesteret

22 maj 2024

Højesteret

Om forældelse

14 maj 2024

Højesteret

Hemmelige lydoptagelser mv. opnået ved infiltration kunne indgå som bevis

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

28 maj 2024

Østre Landsret

Midlertidige forbud og påbud − forbudsretlig passivitet

27 maj 2024

Østre Landsret

Ikke forbud mod tv-dokumentarserie

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

27 maj 2024

Sø- og Handelsretten

Klagesag ikke hjemvist til realitetsbehandling i ankenævnet

22 maj 2024

Sø- og Handelsretten

Om ”Copenhagen Legal Tech”

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

21 maj 2024

Retten i Helsingør

Frifindelse for bl.a. psykisk vold og flere tilfælde af voldtægt.

13 maj 2024

Retten i Glostrup

11 og 15 års fængsel i større narkosag

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

06 mar 2024

Retten på Færøerne

Færøsk auktionslov var gyldig og indebar ikke et ekspropriativt indgreb

20 dec 2023

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

Flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

14 maj 2024

Procesbevillingsnævnet

Formelle gyldighedskrav til indholdet af udlejers opsigelsesskrivelse

14 maj 2024

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsesområdet for ligebehandlingslovens § 9

Flere afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

Domme fra Domsdatabasen

Seneste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere domme i Domsdatabasen

Find byret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find byret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os