Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

26 nov 2021

Retten i Aalborg

Dom i sag mellem tidligere speciallæge og Region Nordjylland

En tidligere privatpraktiserende speciallæge, A, skal til Region Nordjylland tilbagebetale honorarer på i alt cirka 6.5 mio. kr. og skal yderligere betale erstatningsbeløb, som det offentlige har betalt til 6 konkrete patienter.

Sagsnummer: BS-78/2014

Sagen kort fortalt

Retten har under sagen taget stilling til 2 hovedspørgsmål. Det ene var, om speciallægens journalføring led af sådanne mangler, at der var grundlag for at kræve modtagne honorarer tilbage. Regionen havde i den forbindelse krævet tilbagebetaling af honorarer på i alt 6.470.789 kr., som lægen havde modtaget i perioden fra 2004 til 2013. Det andet hovedspørgsmål var, om erstatningsbeløb på i alt cirka 800.000 kr., som det offentlige har betalt til 6 konkrete patienter, endeligt skal betales af speciallægen. Sådanne regreskrav kræver efter § 27 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, at den pågældende har handlet groft uagtsomt. Det er efter det oplyste første gang, der træffes afgørelse efter den pågældende bestemmelse.  

Regionen fik fuldt medhold i begge spørgsmål og retten konkluderede, at A skal betale godt 7.2 mio. kr., hvortil kommer sagens omkostninger. Sagen er ikke endeligt afsluttet, idet der fortsat verserer erstatningskrav vedrørende lægens behandling af yderligere et antal patienter.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om udfaldet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aalborg den 26. november 2021.