Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger ved Retten i Aalborg.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Kontaktoplysninger til retten finder du typisk på din indkaldelse.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring (pdf)

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du ovenfor i feltet "Kontakt rettens afdelinger".

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Aalborg følgende postadresse:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg


Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Til Pressen

Oplysninger af praktisk karakter til pressen

Fotografering/billedoptagelser
Billedoptagelser i rettens bygninger og i rettens gård er ikke tilladt, medmindre rettens præsident har givet tilladelse hertil.

Aktindsigt
Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger.

Anmodninger om aktindsigt bedes sendt til: aalborg@domstol.dk

Læs mere om reglerne for aktindsigt her.

Henvendelser fra pressen kan i øvrigt ske til pressekontaktdommer Lars Krunderup på mail lark@domstol.dk

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 11. oktober 2023