Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager ved Retten i Aalborg. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten konkret bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Hvis du har spørgsmål, inden du reserverer et besøg, kan retten kontaktes på fkt-vagt-alb@domstolsstyrelsen.dk

Besøg retten med en klasse

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Hvis du ønsker at komme med en skoleklasse eller en større gruppe, bør du træffe aftale med retten på forhånd.

For at komme på besøg skal denne blanket udfyldes.

Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel. Hvis du har lavet en aftale med retten, vil du få besked, hvis retsmødet bliver aflyst, og vi kan tage en snak om, hvad vi kan gøre i stedet.

Hvis du har spørgsmål, inden du reserverer et besøg, kan retten kontaktes på fkt-vagt-alb@domstolsstyrelsen.dk

Ved ankomsten bliver I normalt vist til rette af rettens personale, og efter retsmødet kan der stilles spørgsmål til dommeren, anklageren og/eller forsvareren, så I kan få forklaring på ting, der er foregået under retsmødet. I kan også spørge om mere generelle forhold.  Dog kan der somme tider være så travlt i retten, at der ikke bliver tid til denne service.

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet et digitalt læringsunivers, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset hedder Kend din ret og består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Aalborg tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret

Lav en aftale
Send en mail til ledelse.alb@domstol.dk eller ring til dommerfuldmægtig Marie Kok Hansen på telefonnummer 99688400 i god tid, inden I kunne tænke jer at gennemføre forløbet.

Hvis I kun ønsker at overvære en retssag, skal I anvende blanketten øverst på siden under punktet "Besøg retten med en klasse".

 

Praktisk om besøg i retten

Ved Retten i Aalborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og at de i retssalene skal være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglementet og praktiske forhold ved Retten i Aalborg her.

 

Sidst opdateret: 26. juni 2023