Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

16 dec 2022

Retten i Aalborg

Dom i nævningesag om skudepisode i Idrætsbyen ved Hadsundvej

Frifindelse af de to tiltalte for forsøg på manddrab.

Der var i sagen rejst tiltale for bl.a. forsøg på manddrab ved brug af skydevåben på offentligt sted, trusler og frihedsberøvelse begået i forening med ukendte medgerningsmænd. 

Nævningetinget har lagt til grund, at der den 21. marts 2021 om natten af bl.a. de dengang 18- og 19-årige tiltalte blev iværksat et planlagt bagholdsangreb med deltagelse af flere personer tilknyttet en gruppering centreret omkring Grønlands Torv mod to personer, der havde en tilknytning til en anden personkreds, som personer fra den såkaldte GT-gruppe havde en verserende konflikt med. De to personer blev lokket til en blind vej i Idrætsbyen, hvor deres bil blev afskåret fra at forlade stedet af to biler ført af de tiltalte, ligesom der var placeret to personer på en scooter bag dem til at afskære vejen i den modsatte retning. En af personerne på scooteren afgav i den forbindelse skud fra et halvautomatisk skydevåben, der bl.a. ramte bilen med de angrebne, hvorunder føreren blev ramt af skud i låret. 

Et flertal har lagt til grund, at ingen af de tiltalte havde forsæt til, at der blev medbragt og anvendt skydevåben i forbindelse med bagholdsangrebet, hvorfor de tiltalte blev frifundet for tiltalen for forsøg på manddrab ved brug af skydevåben på offentligt sted. To nævninger stemte for at finde de tiltalte skyldige. 

Et enigt nævningeting har derimod fundet, at de tiltalte er skyldige i en umiddelbart efter skudepisoden etableret frihedsberøvelse af den skudramte fører, der flere gange under frihedsberøvelsen, som blev opretholdt i ca. to timer, blev udsat for trusler. Under forløbet gjorde den ene af de tiltalte sig endvidere skyldig i røveri og vold. Den anden tiltalte blev tillige fundet skyldig i at have besiddet skydevåben med ammunition under særligt skærpende omstændigheder ca. halvanden måned inden skudepisoden i forening med ukendte medgerningsmænd. 

Der blev afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen for den førstnævnte tiltalte til fængsel i 1 år og 9 måneder og 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen blev fastsat efter det for tiltalte gunstigste resultat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Der var enighed om at udvise denne tiltalte af Danmark. Der var 10 stemmer for at fastsætte indrejseforbuddet til 6 år og 2 stemmer for at fastsætte indrejseforbuddet til 12 år. Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet, således indrejseforbuddet blev fastsat til 6 år. Denne tiltalte ankede til formildelse og frifindelse for udvisningspåstanden. 

Der blev afgivet 4 stemmer for at fastsætte straffen for den anden tiltalte til fængsel i 3 år og 6 måneder. Der blev afgivet 8 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år. Straffen blev fastsat efter stemmeflertallet til fængsel i 3 år. Denne tiltalte modtog dommen.