Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

30 maj 2023

Retten i Aalborg

Dom i sag vedrørende skuddrab ved Skelagergårdene i Aalborg

Dom afsagt: 30. maj 2023

Retten i Aalborg har den 30. maj 2023 afsagt dom i en sag, hvor en mand på nu 53 år var tiltalt for at dræbe sin 41-årige tidligere ægtefælle den 17. september 2021.

Sagsnummer: SS 3-4295/2022

Sagen kort fortalt

I sagen var manden tiltalt for at have dræbt sin tidligere ægtefælle ved, at han lidt efter kl. 18 den 17. september 2021 opsøgte hende ved hendes bopæl i Skelagergårdene, hvor hun var sammen med deres to fælles børn, der dengang var 6 og 8 år gamle, medbringende en ladt pistol, og at han efter et forløb på nogle minutter, hvor han fastholdt hende, mens børnene stadig var til stede, dræbte hende med et skud i hovedet. I forbindelse med drabet var han tillige tiltalt for besiddelse af skydevåben med tilhørende ammunition på offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder. Manden var derudover tiltalt for en lang række overtrædelser af et polititilhold, som han den 21. december 2018 havde fået mod at opsøge hende, begået i perioden fra marts 2019 til maj 2021. I forbindelse med nogle af tilholdsovertrædelserne var han også tiltalt for at havde truet hende på livet, ligesom han på grundlag af de fleste af tilholdsovertrædelserne var tiltalt for at have begået psykisk vold mod hende i perioden fra 7. april 2019 til 9. november 2019

Sagen blev behandlet af et nævningeting bestående af 6 nævninger og 3 juridiske dommere.

Tiltalte havde i det væsentlige nægtet sig skyldig, men havde dog erkendt de faktiske omstændigheder i sagen, herunder vedrørende drabet.

Retten fandt det uanset tiltaltes benægtelse bevist, at han var skyldig i overensstemmelse med tiltalen i samtlige forhold, idet to tilholdsovertrædelser, i overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand, udgik som grundlag for tiltalen vedrørende psykisk vold.

Rettens medlemmer var enige om at fastsætte straffen for tiltalte til fængsel på livstid. Retten lagde i skærpende retning særligt vægt på, at drabet var begået efter forudgående planlægning og havde karakter af en likvidering med skydevåben, som blev udført på en kynisk måde under overværelse af de to børn i et offentligt tilgængeligt gårdmiljø, omgivet af beboelsesejendomme, hvorfor der var grundlag for en betydelig skærpelse af straffen for tiltalte i forhold til den straf på 12 år, der er udgangspunktet ved drab. Retten lagde også vægt på, at drabet var kulminationen på tiltaltes årelange forfølgelse af sin tidligere ægtefælle.

Tiltalte blev herudover dømt til at betale forsørgertabserstatning og godtgørelse med ca. 390.000 kr. til den nu 10-årige søn og med ca. 430.000 kr. til den nu 8-årige søn samt en godtgørelse til hver af afdødes forældre på 100.000 kr.

Tiltalte tog betænkningstid.