Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

09 feb 2024

Retten i Aalborg

Drabsforsøg med skydevåben

Dom afsagt: 9. februar 2024

To 19-årige A og B er idømt 10 og 12 års fængsel for blandt andet drabsforsøg med et halvautomatisk håndskydevåben ved Budolfi Apotek i Aalborg.

Sagsnummer 12-5236/2023

Sagen kort fortalt

De to 19-årige var blandt andet tiltalt for drabsforsøg og overtrædelse af straffelovens § 192 a under skærpende omstændigheder ved besiddelse og anvendelse af et halvautomatisk skydevåben. Episoden fandt sted på Vesterbro ved Budolfi Apotek i Aalborg den 29. januar 2023.  

Begge de tiltalte nægtede sig skyldige i hovedforholdene.

Dommens resultat

Et enigt nævneting fandt det bevist, at de tiltalte i forening eller efter fælles forståelse havde forsøgt at dræbe en 33-årige mand, idet den ene tiltalte, A, kørte en bil op på siden af den bil, den 33-årige sad i, hvorefter den anden tiltalte, B, afgav skud mod den 33-årige, som blev ramt i brystregionen.

Straffen blev efter stemmeflertallet for A´s vedkommende fastsat til fængsel i 10 år under hensyn til hans mindre rolle i drabsforsøget, og at han ikke tidligere var straffet. Straffen blev efter stemmeflertallet for B´s vedkommende fastsat som en fælles- og tillægsstraf til fængsel i 12 år under hensyn til hans aktive rolle i drabsforsøget, hans tidligere straffe og en reststraf i forbindelse med en prøveløsladelse på 202 dage. Straffene blev for begge tiltalte endvidere forhøjede i medfør af straffelovens § 81 b under henvisning til, at der var tale om skudafgivelse i det offentlige rum med et halvautomatiske håndskydevåben, der var egnet til at forvolde betydelig skade.   

De tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.