Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

07 jun 2024

Retten i Aalborg

Fængsel i 5 år for bedrageri,forsøg på bedrageri, databedrageri og hacking

Dom afsagt: 7. juni 2024

En 21-årig mand er fundet skyldig i bedrageri og forsøg på bedrageri, databedrageri og hacking, alt af særlig grov beskaffenhed, for godt 30 millioner kr.

SS 6507/2023

Sagen kort fortalt

En nu 21-årig mand var tiltalt for en række bedragerier og forsøg herpå ved at have oprettet hjemmesider, til dels med tilknyttede betalingsaftaler med Nets. Gennemgående for hjemmesiderne var, at de varer, de forurettede bestilte, ikke blev leveret. På nogle af hjemmesiderne foretog de forurettede køb i kroner, men beløbene blev trukket i britiske pund eller amerikanske dollars. Andre hjemmesider var oprettet, så de forurettede, der modtog sms-beskeder om tilbud på for eksempel telefoner, antog, at det var etablerede forretninger, der udbød varerne. Videre var manden tiltalt for databedrageri og hacking ved at have fremsendt sms-beskeder til ikke under 600 personer med en anmodning om at opdatere sit betalingskort med MitID, hvorefter de forurettede kunne trykke på et link, hvorefter personen elektronisk blev ført ind på en side, der lignede en MitID-side, og skulle indtaste personlige oplysninger og betalingskortoplysninger, hvorefter de forurettedes betalingskort blev misbrugt til en lang række køb.

Tiltalen var for overtrædelse af straffelovens § 279, jf, § 286, stk. 2, til dels jf. § 21, og § 279a, jf. § 286, stk. 2 og § 263, stk. 1 og stk. 3.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i overensstemmelse med tiltalen.
Retten lagde blandt andet vægt på de tekniske undersøgelser, herunder de af tiltalte anvendte IP-adresser, mailadresser og telefonnumre, data fra tiltaltes computer og andre personers telefoner, de afgivne vidneforklaringer, herunder forklaringer fra folk, der var blevet overtalt til at lade tiltalte bruge deres bankkonti, og forklaringer, afgivet af en lang række forurettede.

På den baggrund nåede retten frem til at fastsætte straffen til fængsel i 5 år og lagde ved straffens fastsættelse vægt på, at bedragerierne fandt sted over en periode på 1½ år, at bedragerierne fremtrådte planlagte og organiserede og formentlig var udført i forening med ukendte medgerningsmænd, på de mange transaktioner og det samlede beløbs størrelse og endelig, at det var mange privatpersoner, der var blevet bedraget.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aalborg den 7. juni 2024.