Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Hvis du skal have foretaget en notarforretning, skal du booke en tid hertil via vores online bookingsystem, som du finder til højre på siden.

Ledige tider hos notaren fremgår af bookingsystemet.

Den næste ledige tid vil være markeret med grønt. Du kan bladre i månederne til højre for månedens navn.

Hvis I er ægtepar eller samlevende og I har i alt 1-3 dokumenter, skal I kun bestille én tid.

Hvis du har brug for hjælp til at booke en tid, eller har du spørgsmål vedrørende notarforretningen, kan du henvende dig telefonisk til skifteretten. Se kontaktoplysninger til højre på siden.

Ved ankomst til retten skal du henvende dig i adgangskontrollen ved hovedindgangen på Badehusvej 17, 9000 Aalborg. Vi anbefaler, at du tidligst møder op 5-10 minutter før den tid, du har booket.

Hvis du anvender flextaxi, kan du ved bestillingen af køreturen til retten, samtidig bestille afhentning ved retten ca. 15 minutter efter den planlagte notartid.

Hvis du ikke er i stand til at møde op i retten på grund af handicap eller sygdom, kan notarforretningen foretages andre steder end i retsbygningen f.eks. hjemme hos dig eller på hospitalet.  Hvis du har behov for at få foretaget en udkørende notarforretning, skal du kontakte skifteretten.

Det er også muligt at aftale en udkørende notarforretning med henblik på, at notaren skal overvære en åbning af en bankboks.

Du skal være opmærksom på, at du ved en udkørende notarforretning selv skal betale eventuelle kørselsudgifter til notaren.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Venteområde ved notarlokalet

Det skal du medbringe

Når du skal have foretaget en notarforretning, skal du medbringe:

  • Det originale dokument, du skal underskrive. Dokumentet må ikke være underskrevet hjemmefra.
  • Hvis det er et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Det ene eksemplar skal have en forside bestående af en fast blanket (se link nedenfor).
  • Billedlegitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig legitimation. Hvis du ikke har den nævnte form for legitimation, skal du på forhånd kontakte skifteretten og få oplyst, hvad der kan accepteres som legitimation. 

Du skal herudover betale en retsafgift for at få foretaget notarforretningen. Retsafgiften kan du i god tid overføre til retten på konto 0216 4069133452, eller du kan betale på dagen med dankort eller MobilePay.

Download forside-blanket til testamente

Særligt i forhold til en fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette og underskrive fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, for at oprette din fremtidsfuldmagt.

Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere og medbringe  referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.

Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Retsafgiftens størrelse (priser)

Retsafgiften for en notarforretning er følgende:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
  • Andre notarforretninger f.eks. testamenter og fremtidsfuldmagter: 300 kr. pr. dokument.
  • Ved udkørende notarforretning skal man oven i retsafgiften betale notarens kørselsudgifter

Sidst opdateret: 08. februar 2024