Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Rettens organisation

Retten beskæftiger ca. 95 medarbejdere, heraf 11 dommere med retspræsidenten og 12 øvrige jurister.

Retten ledes af:
 • Retspræsident Malene Urup

Retsafdelingen:

I retsafdelingen behandles civile sager fra datoen for hovedforhandlingen og samtlige straffesager

 • Funktionschef - Retsassessor Joen Sode
 • Afdelingsleder - Rikke Heby Pedersen 
Forberedelsesafdelingen og Familieretten:

Forberedelsesafdelingen tager sig af betalingspåkrav frem til 2. påtegning og forberedelsen af alle civile sager fra modtagelse til datoen for hovedforhandlingen.
Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær.

 • Fg. Funktionschef - Dommer Jette F. Skole
 • Afdelingsleder - Susanne Haunstrup Jensen
Fogedafdelingen:

Fogedafdelingen behandler bl.a. fogedsager og tvangsauktioner.

 • Funktionschef - Dommerfuldmægtig Tina Nørgaard Pedersen
 • Afdelingsleder - Britta Fynbo
Skifteafdelingen:

Skifteafdelingen behandler bl.a. dødsboer, ægtefælleskifter, notarforretninger, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.

 • Funktionschef - Retsassessor Bo Dietz
 • Afdelingsleder - Bettina H. Jakobsen
Administrationen:

Rettens administrationsafdeling tager sig bl.a. af den daglige drift af bygninger, økonomien og sikkerheden ved retten.

 • Administrationschef - Dommerfuldmægtig Carina Simonsen
 • Afdelingsleder - Dorthe Petersen

Sidst opdateret: 22. maj 2024