Retten i Aalborg

Her finder du en fortegnelse over rettens juridiske personale

Retspræsident Malene Urup - 1. afdeling
Dommer Mette Kølln - 2. afdeling
Dommer Ole Høyer - 3. afdeling
Dommer Mette Søndergaard - 4. afdeling - pt. tillige fungerende funktionschef for Fogedafdelingen
Dommer Helle Dietz - 5. afdeling
Dommer Gitte Kuhlwein - 6. afdeling
Dommer Poul Erik Nielsen - 7. afdeling
Dommer Jette F. Skole - 8. afdeling - pt. tillige tilknyttet Forberedelsesafdelingen
Dommer Niels Toft-Vandborg - 9. afdeling
Dommer Lene Holm Trøst - 10. afdeling
Dommer Lars Krunderup - 11. afdeling
Dommer Katrine Waagepetersen - 12. afdeling
Administrationschef Nina Stendal Pedersen
Kst. retsassessor Carina Simonsen - Funktionschef i Forberedelsesafdelingen og Familieretten
Retsassessor Bo Dietz - Funktionschef i Skifteafdelingen
Retsassessor Annemarie Harsberg
Retsassessor Hans Mosbæk
Dommerfuldmægtig Anne Dorthe Westh
Dommerfuldmægtig Trine Rønhoff Øster
Dommerfuldmægtig Stine Kvesel Mortensen
Dommerfuldmægtig Nina Brandt Sløgedal
Dommerfuldmægtig Stine Fuglsang Bech-Korsgaard
Dommerfuldmægtig Tina Nørgaard Pedersen

Sidst opdateret: 18. maj 2021