Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

Retten i Aalborg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager ved Retten i Aalborg.

Berammelsestid er den tid, det forventes at gå, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde i sagen. Der kan være forhold, der medfører, at sagen tager længere tid at beramme, ligesom der kan være forhold, der medfører, at retsmødet kan berammes hurtigere end det, der er angivet nedenfor.

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider ved Retten i Aalborg

Straffesager

Berammelsestiden i:

 • Domsmandssager 14-16 uger
 • Færdselssager 14-16 uger
 • Bødesager 8-10 uger

Civile sager og familieretssager

 • Første (telefon)møde: 3-4 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling indenfor:
  • ½ dags varighed: 24-25 uger
  • 1 dags varighed:  43-44 uger
  • Forældreansvarssager: 19-20 uger
  • Fuldbyrdelsessag: 3-4 uger

Retten kan tilbyde tid til retsmægling senest 4 uger efter parternes meddelelse om, at der er enighed om retsmægling.

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson samme dag efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.
 • Senest 2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.
 • Senest 2-3 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelse fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Gældssaneringssager

 • Skifteretten afholder møde til behandling af begæringer om gældssanering senest 4-6 uger efter modtagelse af begæringen.

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 2 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 15 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten 

 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 9 uger
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 16 uger

Udbetalinger

Almindelig vidnegodtgørelse i straffesager: Senest 3 uger efter retsmødet, vil vidnegodtgørelsen blive overført til vidnets nem-konto. Det bemærkes, at det ikke er retten, der udbetaler vidnegodtgørelse i civile sager. Vidnegodtgørelse i disse sager udbetales af den part eller advokat, der har indkaldt vidnet.

Andre vederlag og særlig vidnegodtgørelse: Retten udbetaler vederlag til nævninge, domsmænd, andre lægdommere m.fl. Retten udbetaler endvidere tabt arbejdsfortjeneste til vidner. Disse udbetalinger finder sted 2 gange om måneden, og der kan derfor godt gå op til en måned før udbetalingen sker.

Sidst opdateret: 27. juni 2024