Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

19 jan 2021

Retten i Aarhus

7 års fængsel for adskillige seksuelle overgreb og to tilfælde af voldtægt

Den i dag 75-årige mand giftede sig i 2013 på Filippinerne med en filippinsk kvinde i 20´erne og tog efterfølgende kvinden og hendes dengang 5-årige datter med til Danmark.

Sagen kort fortalt

Den i dag 75-årige mand giftede sig i 2013 på Filippinerne med en filippinsk kvinde i 20´erne og tog efterfølgende kvinden og hendes dengang 5-årige datter med til Danmark. Han var tiltalt for i perioden 2013 og frem til sin anholdelse i april 2020 i adskillige tilfælde at have udsat steddatteren for en række forskellige seksuelle overgreb, der havde karakter af andet seksuelt forhold end samleje, samt adskillige tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Han var endvidere tiltalt for adskillige voldtægter efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. dagældende straffelovs § 216, stk. 1, nr. 1, over for et barn på under 12 år, samt for at have været i besiddelse af store mængder børnepornografisk materiale. Tiltalte nægtede forholdene med undtagelse af besiddelsen af børnepornografisk materiale.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 75-årige mand havde begået adskillige seksuelle overgreb ved andet seksuelt forhold end samleje mod sin steddatter, men indskrænkede gerningsperioden til 2015-2020. Tiltalte blev desuden fundet skyldig i at have voldtaget steddatteren ved to lejligheder.

Retten anførte bl.a., at tiltalte forsætligt havde skabt et tvangs- og trusselspræget regime, hvorunder overgrebene var begået.

Retten fandt det skærpende, at tiltalte havde udnyttet pigens frygt for, at hendes mor og tiltalte ville blive skilt, hvis hun fortalte nogen om forholdene, med den konsekvens, at hun risikerede at blive sendt retur til Filippinerne. En risiko pigen i sin afhøring havde givet udtryk for, at hun var bevidst om.

Retten fastsatte straffen til 7 års fængsel og idømte desuden tiltalte et bolig- og besøgsforbud efter straffelovens § 236, stk. 1, nr. 2 og nr. 3. Det indebærer bl.a., at tiltalte ikke uden politiets tilladelse fremadrettet må lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig. Bolig- og besøgsforbuddet er fastsat ”indtil videre” og er således gjort tidsubegrænset, jf. straffelovens § 236, stk. 4.

Tiltalte har været varetægtsfængslet under sagen og blev også fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Sagen skulle oprindelig have været behandlet som en nævningesag. Det havde den tiltalte fravalgt, og sagen blev derfor behandlet som en almindelig domsmandssag.

Den 75-årige vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt den 18. januar 2021 (rettens j.nr. SS 8969/2020).