Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag. NB! Retten i Aarhus kan desværre ikke tilbyde ovenstående til skoleklasser før efteråret 2024

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten Aarhus. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Aftal en tid for et besøg på email aarhus@domstol.dk med kontorfuldmægtig Haygü Ayar eller telefon 99 68 78 99.

Rundvisning i Retten i Aarhus

Vi er så stolte af vores smukke Tinghus, at vi meget gerne viser det frem for foreninger, institutioner og mindre grupper.

En rundvisning starter med et lille oplæg, hvor vi fortæller om Retten i Aarhus, vores organisering og opgaver, og ikke mindst vil vi gerne fortælle lidt om ombygningen af Tinghuset fra 2014-2016. Vi slutter af med en rundtur på hele Tinghuset.

Det vil være en god idé med fornuftigt fodtøj, da vi skal gå og stå meget.

Rundvisningen tager 1-1½ time, og vi starter ca. kl. 15.00, når alle er kommet igennem adgangskontrollen.

Bemærk - det er ikke muligt at booke rundvisning for enkeltpersoner.  

Hvis du/I  ønsker at deltage i en rundvisning, skal du/I skrive til aarhus@domstol.dk med ønske om datoen og antallet af deltagere. 

 

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Aarhus kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglementet og praktiske forhold ved Retten i Aarhus her

Kend din ret - Besøg retten med klassen

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Kenddinret.dk
Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Gymnasier: Retsvæsenet i samfundsfag
Domstolene har udviklet et forløb om retssystemet og kriminalitet til undervisning i samfundsfag i gymnasiet. Undervisningsforløbet strækker sig over 10 moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.

Retten kan kun tilbyde et begrænset antal forløb om året, så kontakt os i god tid, hvis du ønsker at gennemføre et forløb om retssystemet og kriminalitet med din klasse.

Lav en aftale
Send en mail til aarhus@domstol.dk - gerne med oplysning om, hvornår I kunne tænke jer at gennemføre ’Retssystemet og kriminalitet’ for gymnasier.

Folkeskolens 8. og 9. klasse
Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse. Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.

Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisningen.

Praktisk information om skolebesøg i retten
Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.
Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.
Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. 
 
Kontakt retten og aftal det praktiske
Pladsen i retssalene er imidlertid begrænset. Der er normalt kun plads til højst 15 tilhørere. Heller ikke alle sager er lige velegnede til, at en skoleklasse uden forudgående kendskab til sager kan få udbytte af at overvære retsmødet. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, skal du derfor af praktiske grunde træffe aftale med rettens servicemedarbejder på forhånd.
Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet sager, typisk straffesager, som din klasse kan have udbytte af at overvære. Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Derfor bedes du oplyse et telefonnummer, hvorpå der kan gives besked til dig, hvis retsmødet må aflyses. Herved mindskes risikoen for, at I kommer til at gå forgæves.
Normalt bliver I vist til den retssal, hvor sagen skal foregå af rettens servicemedarbejder. I bedes komme til retten ca. et kvarter før retsmødets begyndelse. Så er der tid til, at I kan komme på plads, inden retsmødet begynder.
Mens retsmødet er i gang, skal I selvfølgelig forholde jer roligt på tilhører-pladserne, så I ikke forstyrrer. Der vil med jævne mellemrum blive holdt pauser, så der er mulighed for at kunne komme på toilettet o. lign.

Efter retsmødet kan der ofte stilles spørgsmål til dommeren, anklageren og forsvareren, så I har mulighed for at få en forklaring på de ting, som I muligvis ikke har forstået under retsmødet. I kan også spørge om generelle forhold. Dog kan der somme tider være så travlt i retten, at der ikke er tid til denne service.

Aftale af tid for besøg kan træffes med kontorfuldmægtig Haygü Ayar, på email aarhus@domstol.dk eller telefon 99 68 78 99. Træffes bedst mellem 9.00 og 14.00.

Vær særligt opmærksom på følgende, jf. rettens adgangskontrol.
Lovlige genstande, der ikke må medtages i retten, kan eventuelt opbevares af retten. De udleveres til den besøgende, når retten forlades.

Retten i Aarhus har endvidere besluttet, at tilhørere, vidner og parter, bortset fra i fogedsager, ikke længere må medbringe mobiltelefoner, tablet og pc´ere  i rettens bygninger.

Der henstilles derfor, ikke at medbringe dette, når man deltager i besøg som klasse, da pladsen kan være begrænset.

Sidst opdateret: 30. april 2024