Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Her kan du finde kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger ved Retten i Aarhus, ligesom du kan læse om hvem du skal kontakte ved besøg, sygdom, spørgsmål o.l.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Skifteretten

Dødsbobehandling
Tlf.: 99 68 78 06

Gældssanering, konkurs, tvangsopløsning, ægtefælleskifte
Tlf.: 99 68 78 07

Notar, testamenter
Tlf.: 99 68 78 10

Mail: skifte.arh@domstol.dk

Fogedretten
Tlf.: 99 68 78 05
Mail: foged.arh@domstol.dk

Familieretten
Tlf.: 99 68 78 11 
Mail: familie.arh@domstol.dk

Strafferetten

Tlf.: 99 68 78 01
Mail: straffe.arh@domstol.dk

Civilretten
Tlf.: 99 68 78 02
Mail: civil.arh@domstol.dk

Administration
Mail: adm.arh@domstol.dk

Kassererkontoret
Tlf.: 99 68 78 00

Samsø

Henvendelser vedrørende alle former for sager på Samsø skal rettes til

Retten i Aarhus
Vester Allé 10
8000 Aarhus C
Tlf.: 99 68 78 00

Eller mail til aarhus@domstol.dk

Alle retsmøder afholdes som hovedregel i Aarhus.

Du kan også kontakte rettens afdelinger direkte (se ovenfor).

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Straffesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeerklæring, og lægeerklæringen skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.


Civile sager, fogedsager og skiftesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling (se ovenfor). Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Postadressen til retten:

Retten i Aarhus
Vester Allé 10
8000 Aarhus C

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten eller arrangere en rundvisning på Tinghuset, Vester Allé 10, så kan du læser mere om dette her. Læs mere om besøg i Retten i Aarhus Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles (se ovenfor).

Jeg vil gerne vide mere om mulighederne vedrørende elevforløb

Retten i Aarhus tilbyder også elevforløb som en del af kontoruddannelsen. Elevstillinger slås op under stillings opslag sammen med andre stillinger ved de danske domstole. Du kan se en oversigt over ledige elevstillinger ved at trykke her.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere vedrørende et elevforløb ved Retten i Aarhus, så kontakt venligst elevansvarlige

Helle Rabøl på telefon: 99687921 eller på HELRA@domstol.dk

Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om erhvervspraktik eller løntilskud

Retten i Aarhus tilbyder uddannelsespraktik til ansøgere, der har dette som en del af deres uddannelsesforløb.

Retten i Aarhus tilbyder også praktik og løntilskud til ledige (kontakt venligst din sagsbehandler og hør nærmere inden du kontakter retten)

Skulle du have interesse i en af de ovenstående muligheder eller ønsker du at høre nærmere, så kontakt venligst administrationschef:

Jannie Laustsen på mail: LAUST@domstol.dk  

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Aarhus

Mange journalister kontakter Retten i Aarhus, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Pressekontaktdommer

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte:

Retspræsident, Karen Thegen
Tlf: 99 68 78 00
Mail: presse.arh@domstol.dk

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstole

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen i en sådan grad, at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til aarhus@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på Danmarks Domstoles hjemmeside  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Gå til Praktiske forhold og læs mere om bestilling af udskrifter og betaling

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 06. marts 2024