Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

09 feb 2021

Retten i Aarhus

To mænd dømt for forsøg på vold mod politiker

Retten i Aarhus har den 8. februar 2021 i en nævningesag fundet to mænd fra Aarhus skyldige i forsøg på at begå vold med en kniv mod en politiker og medvirken hertil.

Retten i Aarhus har den 8. februar 2021 i en nævningesag fundet to mænd fra Aarhus skyldige i forsøg på at begå vold med en kniv mod en politiker og medvirken hertil.

Et enigt nævningeting har den 8. februar 2021 fundet to mænd på henholdsvis 53 år og 49 år skyldige i forsøg på at begå kvalificeret vold med en kniv mod en politiker under en demonstration i det vestlige Aarhus den 5. juni 2020 og for den 49-årige mands vedkommende medvirken hertil. Retten fandt det ikke bevist, at de to mænd havde forsæt til at dræbe politikeren med kniven.

Den 53-årige mand blev endvidere fundet skyldig i trusler om vold ved at løbe frem mod de tilstedeværende polititjenestemænd med kniven, og begge mænd blev fundet skyldige i overtrædelse af knivloven, henholdsvis medvirken hertil.

Bevisførelsen har hovedsageligt bestået i videooptagelser fra episoden og fra Bazar Vest og forklaringer i sagen.

Den 49-årige mand blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel.

Den 53-årige mand blev idømt en behandlingsdom og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Nævningetinget har ved fastsættelse af sanktion i skærpende retning navnlig lagt vægt på, at forholdet er begået efter den skærpelse af straffen for overtrædelse af straffelovens § 245, der blev tilsigtet ved en lovændring i 2018, og på, at forholdet er begået med baggrund i politikerens lovlige ytringer i den offentlige debat.

Den 49-årige mand vil inden for 14 dage beslutte sig for, om han vil anke dommen. 

Den 53-årige mand ankede dommen og påstod frifindelse for påstanden om udvisning.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer S-11032-2020.