Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

10 feb 2022

Retten i Aarhus

Ni unge mænd fundet skyldige i omfattende databedragerier af særlig grov beskaffenhed

En enig domsmandsret ved Retten i Aarhus har den 10. februar 2022 fundet ni unge mænd skyldige i blandt andet omfattende databedragerier af særlig grov beskaffenhed. De tiltalte blev idømt straffe på 3 til 8 års fængsel.

En enig domsmandsret ved Retten i Aarhus har den 10. februar 2022 fundet ni unge mænd skyldige i blandt andet omfattende databedragerier af særlig grov beskaffenhed. De tiltalte blev idømt straffe på 3 til 8 års fængsel.

Der var i sagen rejst tiltale for mere end 175 databedragerier begået ved at skaffe sig adgang til de forurettedes brugernavne og adgangskoder til NemID og ved i mange tilfælde at stjæle NemID-nøglekort fra de forurettedes postkasser, hvorefter de tiltalte i de forurettedes navne optog lån, købte varer, bestilte kreditkort og overførte beløb fra de forurettedes konti, eller forsøgte herpå. Databedragerierne indebar formuetab eller risiko herfor på i alt mere end 45 mio. kr.

Domsmandsretten fandt de tiltalte helt eller delvist skyldige i tiltalen ved i forening som en del af en kriminel organisation med et fast hierarki, herunder med en klar koordinering og fordeling af opgaverne, at have gjort sig skyldige i databedragerierne.

Tre af de tiltalte blev endvidere blandt andet fundet skyldige i ”hacking” ved – i forening - under særligt skærpende omstændigheder at have installeret keyloggere på 25 biblioteker i Danmark med henblik på at kopiere og gemme personlige data som brugernavn og adgangskode til NemID fra brugere af bibliotekernes computere.

De tre tiltalte og en yderligere medtiltalt blev også fundet skyldige i forsøg på databedrageri af særlig grov beskaffenhed ved under benyttelse af keyloggere fra bibliotekerne og et yderligere ukendt antal keyloggere at have skaffet sig oplysninger om 6.580 personnumre for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding.

Straffen blev enstemmigt fastsat til fængsel i henholdsvis 8 og 6 år for de to tiltalte, som blev betragtet som bagmænd. Tiltalte, som fik 8 års fængsel, var tidligere straffet for helt ligeartet kriminalitet, og straffen var en fællesstraf med en reststraf på 366 dage. To andre tiltalte fik hver 5½ års fængsel. Der var herved bl.a. lagt vægt på, at disse tiltalte fungerede som bagmændenes nærmeste fortrolige, og at de to havde varetaget roller centralt i organisationen. De fem øvrige tiltalte havde primært fungeret som såkaldte ”flaparbejdere” ved at tømme postkasser. De blev straffet med 3-4 års fængsel.

Tre tiltalte, som var idømt 8 år henholdsvis 5½ og 4 års fængsel, ankede til frifindelse, en af de tiltalte modtog dommen, og de øvrige udbad sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke.