Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

15 dec 2023

Retten i Aarhus

5½ og 6 års fængsel for databedragerier

Dom afsagt: 15. december 2023

En enig domsmandsret ved Retten i Aarhus har den 15. december 2023 fundet fire unge mænd skyldige i omfattende databedragerier af særlig grov beskaffenhed og forsøg herpå. De tiltalte blev idømt straffe på 5½ til 6 års fængsel

Der var i sagen rejst tiltale for 436 databedragerier og forsøg herpå begået ved at ringe til de forurettede og udgive sig for at repræsentere de forurettedes pengeinstitut, Netbanken, Nets eller lignende og under påskud af, at de forurettede skulle undgå misbrug, at få de forurettede eller deres familiemedlemmer til at udlevere kontooplysninger, kortoplysninger og/eller login-oplysninger til NemID, hvorefter de tiltalte uretmæssigt overførte beløb eller foretog køb på webshops ved anvendelse af de udleverede oplysninger – eller forsøgte herpå. Databedragerierne indebar formuetab eller risiko herfor for de forurettede på i alt mere end 15 mio. kr.

Domsmandsretten, der var sat af to dommere og tre domsmænd, fandt de tiltalte helt eller delvist skyldige i tiltalen ved i forening, herunder med andre, at have gjort sig skyldige i databedragerierne og forsøg herpå.

Straffen blev enstemmigt fastsat til fængsel i 6 år for to af de tiltalte, mens de to øvrige tiltalte fik hver 5½ års fængsel. Retten lagde ved fastsættelsen af straffene vægt på bl.a. de særdeles omfattende og systematiske databedragerier og forsøg herpå, at disse var begået over en lang gerningsperiode af flere i forening, og at de tiltalte på kynisk vis særligt udså sig ældre borgere og udnyttede deres tillid til pengeinstitutter. Endelig lagde retten vægt på, at den begåede kriminalitet er egnet til at svække tilliden til pengeinstitutterne, Nets og digitaliserede betalings- og loginløsninger, herunder NemID og MitID, hvorved kriminaliteten har været samfundsundergravende.

For de to tiltalte, der hver fik 5½ års fængsel, var der i formildende retning lagt vægt på for den ene, at han blev frifundet for forhold begået før 14. oktober 2021, og for den anden, at han havde en ung alder i gerningsperioden.

Hovedforhandlingen, der blev påbegyndt 19. juni 2023, har omfattet bl.a. afhøring af et stort antal forurettede fra hele Danmark og har haft en varighed på 35 retsdage.

Tiltalte, der som følge af ung alder fik 5½ års fængsel, ankede til frifindelse. De øvrige tiltalte udbad sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke.

Der henvises til rettens nr. SS 4-10613/2022.