Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

22 mar 2023

Retten i Aarhus

7 års fængsel i nævningesag

Dom i sag om voldtægt, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, vold, psykisk vold og trusler mod en tidligere ægtefælle

Et nævningeting ved Retten i Aarhus har den 22. marts 2023 dømt en 38-årig mand fra Aarhus for flere voldtægter begået mod en dengang 19-årige kvinde, med hvem den tiltalte var gift og har et barn. Han blev også dømt for flere tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje, vold og psykisk vold mod den samme kvinde samt trusler på livet. Forholdene blev begået fra oktober 2020 til november 2021, hvor den tiltalte og kvinden boede sammen i Aarhus.  

Han blev endvidere dømt for flere andre forhold, herunder vold og trusler begået mod andre personer.

Den tiltalte nægtede sig skyldig. Nævningetinget fandt det navnlig på baggrund af forklaringerne fra de forurettede bevist, at han i al væsentlighed var skyldig i den rejste tiltale.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om forvaring.

Der blev afgivet 1 stemme for forvaring, 1 stemme for fængsel i 8 år, 6 stemmer for fængsel i 7 år og 4 stemmer for fængsel i 6 år og 6 måneder. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 7 år.

Der var enighed om at udvise den tiltalte, der er statsborger i Irak og har haft lovligt ophold i Danmark i 28 år, med indrejseforbud for bestandig. Han blev endvidere dømt til at betale 200.000 kr. i tortgodtgørelse til sin tidligere ægtefælle.   

Den tiltalte ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse, og blev fortsat varetægtsfængslet under anken.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer SS-8259/2022.