Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

10 mar 2023

Retten i Aarhus

Dom i sag om skyderi ved Jydsk Væddeløbsbane

Retten i Aarhus har den 10. marts 2023 i en nævningesag dømt en 24-årig person fra Aarhus for på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder at have forsøgt at dræbe en person

Dom i sag om skyderi ved Jydsk Væddeløbsbane

Retten i Aarhus har den 10. marts 2023 i en nævningesag dømt en 24-årig person fra Aarhus for på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder at have forsøgt at dræbe en person og at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed ved at have affyret flere skud med et skarpladt skydevåben. Episoden fandt sted den 22. juli 2020 ved 19-tiden på et parkeringsareal ved Jydsk Væddeløbsbane på Observatorievejen i Aarhus C. Den 24-årige blev desuden dømt for ulovlig besiddelse af skydevåbnet og for at have transporteret dette ad offentlig vej.

Det blev ved afgørelsen lagt til grund, at personen, der blev forsøgt dræbt, fungerede som mellemmand for en anden, som havde indfundet sig på parkeringsarealet for at købe 50 kilo hash.   

Der var dissens for at frifinde for forsøg på manddrab og i stedet at domfælde for forsøg på legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21.

Straffen blev fastsat til fængsel i 12 år under anvendelse af den særlige strafskærpelsesregel i straffelovens § 81 b, og den 24-årige blev udvist af Danmark for bestandig. Der var dissens for at udvise den 24-årige af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Den 24-årige ankede dommen.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer 7-5778/2022.