Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

30 jan 2024

Retten i Aarhus

Fængsel i 6 år for seksuelle krænkelser mod et barn på 5-6 år mv

Retten i Aarhus har den 30. januar 2024 i en nævningesag dømt en 34-årig mand for flere tilfælde af voldtægt

Retten i Aarhus har den 30. januar 2024 i en nævningesag dømt en 34-årig mand for flere tilfælde af voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod et barn under 12 år, jf. straffelovens § 216, stk. 2, 1. pkt., jf. § 216, stk. 1, jf. til dels § 225, og blufærdighedskrænkelse af det samme barn, jf. straffelovens § 232, stk. 1, 2. led.     

De seksuelle krænkelser fandt sted i en periode fra januar – maj 2023 og blev begået mod mandens steddatter, født i februar 2017, under mandens pasning af barnet i hjemmet, mens barnets mor var på arbejde.

Manden blev desuden dømt for vold, jf. straffelovens § 244, stk. 1, mod barnet og barnets mor, men frifundet for vidnetrusler over for barnet.

Manden blev endelig dømt for besiddelse af i alt 17 pornografiske film af personer under 18 år, kategori 2, jf. straffelovens § 235, stk. 2.

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år, og manden blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Manden blev ved dommen desuden pålagt forbud mod uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligforbud), jf. straffelovens § 236, stk. 1, nr. 2.

Dommen var enstemmig.

Barnet blev efter de juridiske dommeres bestemmelse tilkendt godtgørelse for tort på 200.000 kr.

Den 34-årige mand ankede dommen til frifindelse.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer 3-7773/2023.