Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus har, inklusive juristerne, i alt ca. 90 ansatte. Heraf er ca. 45 tilknyttet Retsafdelingen, som hører til på Tinghuset, Præsidentens Sekretariat og Administrationen samt ca. 40 tilknyttet skifteretten og fogedretten, som er beliggende på Vester Alle 12 (det gamle Erhvervsarkiv).

Afdelinger i Retten i Aarhus

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Skifteretten behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Fogedretten behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

Jurister

Dommerkollegiet:

Retspræsident Karen Thegen 

Dommer Dot Buchtrup
Dommer Helle Søgaard Larsen
Dommer Tine Rud
Dommer Charlotte Hove Lasthein
Dommer Tina van Steen
Dommer Mette Søgaard Vammen
Dommer Hanne Rokkjær Fløe
Dommer Mette Helby Jensen
Dommer Joy Winther
Dommer Grith Rosleff
Dommer Anne Segato
Dommer Henriette Holst
Dommer Tine Børsen Smedegaard
Dommer Carsten Busk
Dommer Thomas Dueholm
Dommer Mads Toustrup

Kst. dommer Dorte Thyrring
Kst. dommer Niels Otto Jensen
Kst. dommer Anne Mette Gedbjerg
Kst. dommer Vagn Kastbjerg
Kst. dommer Henrik Agersnap


Øvrige juridiske medarbejdere:

Kst. Retsassessor Christel Stigaard kst. funktionschef (præsidentens sekretariat)
Retsassessor Jimmy Bøgh Veitland kst. funktionschef (civile sager og familieretssager)
Retsassessor Preben Veng, funktionschef (fogedsager og skiftesager)
Retsassessor Nicolai Bødker Huus, (kst. dommer ved Retten i Viborg 4 måneder) 
Dommerfuldmægtig Mathilde Sloth Uhlenrik
Dommerfuldmægtig Niels Tang Christensen 
Dommerfuldmægtig Jonas Bjerregaard
Dommerfuldmægtig Mikkel Unna Lindhard
Dommerfuldmægtig Ida Mogensen
Dommerfuldmægtig Martin Sidenius Sørensen
Dommerfuldmægtig Laura Røge Christensen
Dommerfuldmægtig Catherina Hjelm Parastatis
Dommerfuldmægtig Marie Louise Als
Dommerfuldmægtig Mikkel Kjær Slot
Dommerfuldmægtig Michelle Bunk

Sidst opdateret: 03. april 2024