Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus har, inklusive juristerne, i alt ca. 90 ansatte. Heraf er ca. 45 tilknyttet Retsafdelingen, som hører til på Tinghuset, Præsidentens Sekretariat og Administrationen samt ca. 40 tilknyttet skifteretten og fogedretten, som er beliggende på Vester Alle 12 (det gamle Erhvervsarkiv).

Afdelinger i Retten i Aarhus

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Skifteretten behandler sager inden for skifteret: dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
    Fogedretten behandler også sager inden for fogedret: fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I retsafdelingen behandles civile sager og samtlige straffesager
  • Familieretsafdelingen tager sig af sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

Jurister

Dommerkollegiet:

Retspræsident Karen Thegen 

Dommer Dot Buchtrup
Dommer Helle Søgaard Larsen
Dommer Tine Rud
Dommer Charlotte Hove Lasthein
Dommer Tina van Steen
Dommer Mette Søgaard Vammen
Dommer Hanne Rokkjær Fløe
Dommer Mette Helby Jensen
Dommer Joy Winther
Dommer Grith Rosleff
Dommer Anne Segato
Dommer Henriette Holst
Dommer Tine Børsen Smedegaard
Dommer Carsten Busk

Kst. dommer Dorte Thyrring
Kst. dommer Jimmy Bøgh Veitland
Kst. dommer Niels Otto Jensen
Kst. dommer Jakob Julskjær


Øvrige juridiske medarbejdere:

Retsassessor Preben Veng, funktionschef (foged sager og skiftesager)
Retsassessor Nicolai Bødker Huus, funktionschef (civile sager og familieretssager)
Dommerfuldmægtig Mathilde Sloth Uhlenrik
Dommerfuldmægtig Niels Tang Christensen 
Dommerfuldmægtig Jonas Bjerregaard
Dommerfuldmægtig Mikkel Unna Lindhard
Dommerfuldmægtig Ida Mogensen
Dommerfuldmægtig Martin Sidenius Sørensen
Dommerfuldmægtig Laura Røge Christensen
Dommerfuldmægtig Catherina Hjelm Parastatis
Dommerfuldmægtig Marie Louise Als
Dommerfuldmægtig Mikkel Kjær Slot

Sidst opdateret: 16. februar 2024