Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Rettens bygninger og historie

Tinghuset, Vester Alle 10

Efter en arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 1902, stod arkitekterne K.A. Ludvigsen og Jul. Hansen for bygningen af Tinghuset, der stod færdigt i 1906.

Byggeprisen blev anslået til 400.000 kr., men endte med at blive 616.000 kr., og således med en budgetoverskridelse på 54 %.

Kunstneren K. Hansen Rejstrup udførte de vigtigste dekorative enkeltheder, og i 1908 blev de bronzeløver, som han havde modelleret, opstillet. Hjørnelanternerne blev ligeledes udført af K. Hansen Rejstrup, efter en miniaturemodel i politimester Chr. M. Jespersens eje. Bronzelanternerne er udført som kopier af kunstsmeden Caparros berømte lamper fra ca. 1500 på Palazzo Strozzi i Firenze.

Tinghuset var oprindeligt indrettet til Politivagt med detentionslokaler, Stadslogens kontor, Byfogeden og forligskommissionen, Arrestforvarerens bolig og til Amtsrådssal.

Efter en gennemgribende renovering og ombygning, der blev påbegyndt i sommeren 2014, har retten igen i juni 2016 taget sæde i Tinghuset, som nu fremstår med to retssale nyindrettet i parterre, yderligere 12 retssale – heraf en nævningesal - fordelt på stuetagen, første og anden sal, en samlet retsafdeling på anden sal, foruden en nyindrettet tredje sal med dommerkontorer og retspræsidentens administration og sekretariat.

Samtlige retssale er indrettet med separate voteringsrum, og der er etableret mulighed for gennemførelse af digitale retssager samt videoafhøring af blandt andre vidner og varetægtsarrestanter. Der er i Tinghuset etableret en indre og en ydre zone, hvor alene rettens medarbejdere har adgang til den indre zone, ligesom domsmændene får udleveret midlertidige, elektroniske adgangskort til det voteringsrum, de skal benytte den pågældende dag. For yderligere at imødekomme alle brugeres behov, er Tinghuset i dag indrettet med venterum til bange vidner, lytterum tilknyttet flere af retssalene, børnesamtalerum til forældreansvars- og bopælssager, advokatværelse og særligt forberedelseslokale til anklagemyndigheden, samt en afsondret/sikret zone i parterre til afvikling af grundlovsforhør i weekenden med adgangskontrol og direkte adgang fra arresten gennem en nyetableret, overdækket gangsti.

Aarhus Kommune har i januar 2004 præmieret Tinghuset som påskønnelse for den fornyelse og istandsættelse af ejendommen, der er gennemført i perioden 1998-2004, og Domstolsstyrelsen er tildelt et diplom herfor.

Renoveringen fra 2014 til 2016 er i det hele søgt gennemført med respekt for det oprindelige Tinghus, hvor flere friser, søjler og træbeklædninger er renoveret og bevaret, ligesom det oprindelige tårnur nu er blevet blotlagt og automatiseret.

Vester Alle 12

(under udarbejdelse)

Sidst opdateret: 12. januar 2023