Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Aarhus.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Aarhus.

På årsbasis behandler Retten i Aarhus

  • ca. 2.550 civile sager
  • ca. 9.350 straffesager
  • ca. 3.500 skiftesager
  • ca. 5.700 notarialforretninger
  • ca. 16.500 fogedsager

Berammelsestider ved Retten i Aarhus

Straffesager

Hastende straffesager: Berammelsestid 5 uger
Øvrige straffesager: Berammelsestid 12-18 måneder 

Civile sager

Første (telefon)møde: Berammelsestid 2-3 måneder efter  
svarskrift er modtaget
Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
½ dags varighed: Om 10 måneder
1 dags varighed: Om 15 måneder
Retsmægling kan tilbydes inden for 3 uger 
Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

 

Dødsboer

Skifteretten ringer til boets kontaktperson 2-5 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret

Senest 6 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

Senest en uge efter skifteretten har modtaget boopgørelsen, vil den blive videresendt til SKAT.
Senest 2 måneder efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Gældssanering: Berammelsestid 3-4 uger
Konkurs: Berammelsestid 1-7 dage
Tvangsopløsning: Telefonmøde 1-3 uger

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 0-3 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 4-5 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

  • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-5 uger
  • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8-10 uger
  • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 12 uger

Familieretlige sager

Første telefonmøde: Berammelsestid ca. 4 uger
Hovedforhandling: indenfor ca. 6-8 uger
Tvangfuldbyrdelse af samvær: indenfor 30 dage    
Samværssag: Berammelsestid 5-7 uger 

Sidst opdateret: 18. januar 2023