Gå til sidens indhold

Retterne i Kolding, København, Randers og Aalborg behandler et stort antal sager "flysager" – dvs. sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

Sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder behandles som civile sager ved den byret, som lufthavnen hører til.

Sagerne behandles på domstolenes sagsbehandlingsplatform minretssag.dk.

Nedenfor gives en række oplysninger og værktøjer til brug for parter og deres repræsentanter i flysager.

Hvilken byret skal behandle sagen?

Sager der vedrører ....

Retten i Kolding

Gå til Retten i Koldings hjemmeside

Københavns Byret

Gå til Københavns Byrets hjemmeside

Retten i Randers

Gå til Retten i Randers' hjemmeside

Retten i Aalborg

Gå til Retten i Aalborgs hjemmeside

Blanketter til sagsøgere og sagsøgte

I de fleste flysager har retten brug for nogle centrale oplysninger om det pågældende rejseforløb og det krav, der rejses i sagen - altså den kompensation, som den rejsende mener at have krav på.

Disse oplysninger skal fra den 15. juni 2024 indleveres på en særlig blanket. Der er to forskellige blanketter:

Blanket til stævning:

Hvis du er sagsøger i en flysag, skal du indlevere oplysningerne på en særlig blanket til brug for stævningen. Blanketten til stævningen skal uploades samtidig med stævningen. Hvis den ikke uploades samtidig med stævningen, kan du risikere, at retten afviser sagen. 

Blanket til svarskrift:

Hvis du er sagsøgt, skal du udfylde en særlig blanket til brug for svarskriftet. Blanketten til svarskriftet skal uploades samtidig med svarskriftet. Hvis den ikke uploades samtidig med svarskriftet, kan du risikere, at retten afsiger udeblivelsesdom.

Om brug af blanketterne

Det er påkrævet at bruge og udfylde blanketterne. Blanketterne skal indlæses som et supplerende processkrift i forbindelse med sagen og ikke som et bilag. 

Gives oplysningerne ikke via blanketten, forlænger det sagsbehandlingstiden.

For at kunne fremme en effektiv og hurtig behandling af sagerne skal retten bruge to blanketter, der kan indgives af hhv. sagsøger og sagsøgte som et supplerende processkrift.

Ved at udfylde blanketten korrekt og uploade den på sagen i minretssag.dk kan den pågældende part bidrage til, at retten så tidligt i forløbet som muligt får et overblik over de relevante oplysninger og tvistpunkter i sagen.

Når blanketten udfyldes korrekt og indleveres sammen med en stævning eller et svarskrift, hvoraf der fremgår en kort sagsfremstilling, vil retsplejelovens krav til stævning/svarskrift oftest være opfyldt.

Hent og udfyld blanketten

Blanketterne stilles til rådighed i form af en pdf-fil, der kan udfyldes og derefter uploades på minretssag.dk.

Sådan bruges blanketterne:
  • Download filen med blanketten, og gem den på din computer
  • Åbn filen med blanketten, og udfyld alle relevante felter ved at krydse af eller indsætte tekst. (Hvilke felter, der skal udfyldes, afhænger af de synspunkter, der gøres gældende. Af blanketten fremgår, hvilke felter der skal udfyldes, alt efter hvilke synspunkter der gøres gældende.)
  • Når alle relevante felter er udfyldt, skal du gemme den udfyldte version af blanketten på din computer
  • Upload blanketten på minretssag.dk som et processkrift under punktet ”Sagsfremstilling og synspunkter” og ved tryk på knappen ’Tilføj processkrift’ (ikke som et bilag)
  • Giv filen navnet "Blanket, svarskrift” - sagsøgte", hvis du er sagsøgt, og "Blanket, stævning - sagsøger", hvis det er dig, der lægger sag an
Her kan du downloade blanketterne:

Blanket, stævning - sagsøger (pdf)

Blanket, svarskrift - sagsøgte (pdf)

Du kan også finde blanketterne via dette link

Sidst opdateret: 17. juni 2024