Gå til sidens indhold

Retten i Randers

Retten i Randers

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Randers har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet.

Der er afdelinger for skifteret, fogedret, familieret samt en retsafdeling, der behandler civile retssager, boligretssager og straffesager.

Derudover er der lokaler til afholdelse af møder i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Læs om digital modtagelse af salgsopstillinger i tvangsauktionssager ved Retten i Randers.

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole 

Læs om de forskellige møder og samtaler, som Familieretten foretager m.m.

Se kontaktoplysninger for Retten i RandersOm straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Om lejemål og husleje

Det er afdelingen for boligret, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Randers' boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Randers

Om flysager

Flysager

Retten i Randers behandler også ”flysager” – dvs. sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

 

Her finder du forordningen (åbner i et nyt vindue)

 

Flysagerne behandles i civilretten og anlægges via domstolenes sagsbehandlingsplatform minretssag.dk.

Gå til minretssag.dk (åbner i et nyt vindue)

 

Blanketter i flysager

Retten har brug for yderligere oplysninger om det pågældende rejseforløb og det krav, der rejses i sagen - altså den kompensation, som den rejsende mener at have krav på.

Disse oplysninger skal indleveres på en særlig blanket. Der er to forskellige blanketter:

  • Hvis du er sagsøger i en flysag, skal du indlevere oplysningerne på en særlig blanket til brug for stævningen.
  • Hvis du er sagsøgt, skal du udfylde en særlig blanket til brug for svarskriftet.

Det er påkrævet at bruge og udfylde blanketterne. Hvis de obligatoriske standardblanketter ikke er blevet anvendt eller ikke er blevet udfyldt korrekt, således at de kan danne grundlag for sagen, kan retten vælge at afvise sagen eller afsige en udeblivelsesdom.

Du finder blanketterne på domstol.dk eller ved at klikke her (åbner i et nyt vindue)

På domstol.dk kan du også læse mere om, hvordan du henter og udfylder blanketterne ved at klikke her (åbner i et nyt vindue)


Sidst opdateret: 14. juni 2024