Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

u

Om Bibeskæftigelsesnævnet

Her finder du oplysninger om nævnets opgaver, forretningsorden, sammensætning mv.

Tilladelse til bibeskæftigelse

Her kan du se retningslinjerne for, hvornår en dommers bibeskæftigelse kræver nævnets tilladelse, hvornår der er indberetningspligt samt på hvilket grundlag nævnet baserer sine afgørelser.

Offentlige og private råd og nævn

Hverv kun for dommere fra de overordnede retter

Praktiske oplysninger

Find adresse og kontaktoplysninger samt oplysninger om de kommende mødedatoer i nævnet.

Årsberetninger

Årsberetningen fra Bibeskæftigelsesnævnet indeholder de lovbestemte oversigter og redegørelser, som Bibeskæftigelsesnævnet skal offentliggøre. Her kan du se de seneste årsberetninger og læse mere om, hvad de indeholder.

Pressemeddelelser fra nævnet

Her kan du læse de seneste nyheder fra Bibeskæftigelsesnævnet.

Udpegning af medlemmer

Her kan du læse mere om, hvordan udpegningen af medlemmer foregår, når der ifølge loven skal udpeges en dommer fra Højesteret, landsretten, Sø- og Handelsretten eller fra en af byretterne.

Tilsyn