Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

22 jan 2021

Retten på Bornholm

28-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel

28-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for blandt andet besiddelse af 735 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

D O M

afsagt den 11. januar 2019

Anklagemyndigheden
mod
T
født november 1990


Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 4. januar 2019.

T er tiltalt for

1.
overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,

ved den 8. december 2018 kl. 06.11 på Finlandsvej 1 i Rønne at have været i besiddelse af 3 gram hash til eget brug.

2.
overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 16,

ved den 8. december 2018 kl. 06.10 i Bornholmslinjens terminal, Finlandsvej 2 i Rønne at have været i besiddelse af 735 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse til en større antal personer på Bornholm mod et betydeligt vederlag.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 735 gram amfetamin og 3 gram hash hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk.  2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og taget bekræftende til genmæle overfor konfiskationspåstanden.

Sagens oplysninger

[udeladt]

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 8. december 2018 til den 11. januar 2019.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 16, og bilag 1, liste A, nr. 1.

Retten har ved straffens udmåling lagt vægt på forholdets karakter og tiltaltes forstraffe.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres 735 gram amfetamin og 3 gram hash.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.