Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten på Bornholm. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Praktisk om skolebesøg i retten

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god idé at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. 

Kontakt retten og aftal det praktiske

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd. Du kan samtidig få af vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Du skal kontakte retsafdelingen på tlf. 9968 8303.

Domstolene har et website "Kend din ret" om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler.

"Kend din ret" finder du her.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten på Bornholm her

Erhvervspraktik i retten

Retten på Bornholm har i samarbejde med advokater og politi indgået en aftale om at tilbyde erhvervspraktik i retssystemet. Det er uddannelsesvejlederen ved Bornholms Regionskommune, der står for koordineringen og kan kontaktes på 56 92 39 74.

Sidst opdateret: 16. maj 2023