Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

 

Digital Post

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via Digital Post eller borger.dk.
Du skal logge ind med MitID 
I Digital Post vælger du "Skriv ny besked"
 - under "Myndighed" vælger du "Domstolsstyrelsen" og
 - under "Kategori" skriver du "Bornholm", hvorefter du vil se en liste med rettens afdelinger: 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Straffesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeerklæring, og lægeerklæringen skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Civile sager, fogedsager og skiftesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du øverst her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev, har Retten på Bornholm postadresse på Damgade 4A, 3700 Rønne.

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakt i Retten på Bornholm

Mange journalister kontakter retten, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Retten på Bornholm har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer retspræsident Henrik Engell Rhod - tlf. 9968 8300.

Se den samlede liste over alle pressekontaktdommere i Danmarsk Domstole  

Rettens afgørelser og grundlovsforhør

Som journalist kan du deltage i et telefonmøde, der holdes dagligt kl. 14.00 ved senest kl. 13.00 at have sendt en mail til ret.bor@domstol.dk med anmodning om, hvilke af dagens retssager, du ønsker afgørelsen fra, samt hvilket telefonnummer, retten skal kontakte dig på.

Domstolene tilbyder et ekstranet, hvor journalister kan søge om adgang til uanonymiserede retslister over rettens kommende straffesager.

Læs mere om journalisternes ekstranet her

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger, der kan identificere sagen. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til bornholm@domstol.dk

Læs mere om aktindsigt på Danmarks Domstoles fælles side  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster 150 kr. pr. dokument i retsafgift.

Sidst opdateret: 28. august 2023