Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

23 aug 2019

Retten på Bornholm

39-årig mand idømt 7 års fængsel for besiddelse af narko til videresalg

En 39-årig mand blev idømt 7 års fængsel for blandt andet besiddelse af i alt 5.764 gram amfetamin og 4.357 ecstasy-piller med henblik på videresalg til et større antal personer.

Sagsnummer: SS 472/2019

Sagen kort fortalt

En 39-årig mand blev idømt 7 års fængsel for blandt andet besiddelse af i alt 5.764 gram amfetamin og 4.357 ecstasy-piller med henblik på videresalg til et større antal personer. Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, idet den domfældte erkendte sig skyldig. Den domfældte modtog dommen og blev varetægtsfængslet indtil afsoning kunne påbegyndes.

Dommens resultat


D O M

 

afsagt den 20. august 2019

 

Rettens nr. 1-472/2019

Politiets nr. 2200-71281-00003-19

 

Anklagemyndigheden

mod

T

Født i 1980

 

 

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

 

Retsmødebegæring er modtaget den 22. juli 2019.

 

T er tiltalt for

 

1.

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt.,

ved den 1. maj 2019 ca. kl. 15.30 på adressen [udeladt], at have været i besiddelse af 5.036 gram amfetamin samt 4.357 ecstasy tabletter samt på adressen [udeladt] at have været i besiddelse af 728 gram amfetamin - alt med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer eller mod et betydeligt vederlag.

 

2.

overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1 jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1 jf. bilag liste B nr. 117, liste B nr. 131, samt liste A nr. 1,

ved den 1. maj 2019 ca. kl. 15.30 på adressen [udeladt] at have været i besiddelse af 9 stk. Orionox 5 mg tabletter uden recept, 1,4 gram krystalliseret ecstasy samt 1,05 gram hash til eget brug.

3.

overtrædelse af færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, nr. 1,

ved den 1. maj 2019 kl. ca. 15.28 at have ført almindelig personbil med reg. nr. [udeladt] ca. 75 meter syd for adressen [udeladt] efter at have indtaget amfetamin og cannabis, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til lovlig recept, i et sådant omfang at værdien af den aktive komponent i blodet under eller efter kørslen oversteg bagatelgrænsen for stofferne.

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt 3 års frakendelse af førerretten.

 

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 5.764 gram amfetamin, 4.357 ecstasy tabletter, 9 Orionox tabletter, 1,4 gram ecstasy, 1,05 gram hash, 1 tablet, 1 digitalvægt og 1 urtekniv hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har taget bekræftende til genmæle overfor konfiskationspåstanden.

 

Sagens oplysninger

 

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

 

Tiltalte er tidligere straffet

 

ved udenretligt den 13. oktober 2011 for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, og liste B, nr. 12, at have vedtaget en bøde på 9.000 kr.

 

Der blev den 1. maj 2019, kl. 16.30 taget en blodprøve af tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,038 mg/kg Oxycodon samt 0,0029 mg/kg Tetrahydrocannabinol.

                     

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 1. maj 2019 til den 20. august 2019. Ingen isolation.

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at [udeladt].

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 7 år, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1 jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 117, liste B nr. 131, samt liste A, nr. 1, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, samt færdselslovens § 117, stk. 1, nr. 1 og 3, jf. § 54, stk. 1, nr. 1 og 2.

 

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert i 3 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, jf. § 128.

 

Retten har ved straffens udmåling lagt vægt på de store mængder særligt farligt stof, som tiltalte er fundet i besiddelse af. Retten finder, at det af tiltalte anførte om, at stofferne var af ringe kvalitet betydning, ikke kan tillægges betydning som en formildende omstændighed.

 

Retten tager påstanden om konfiskation, over for hvilken tiltalte har taget bekræftende til genmæle, til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 7 år.

 

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert i 3 år fra endelig dom.

 

Hos tiltalte konfiskeres 5.764 gram amfetamin, 4.357 ecstasy tabletter, 9 Orionox tabletter, 1,4 gram ecstasy, 1,05 gram hash, 1 tablet, 1 digitalvægt og 1 urtekniv

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.