Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

06 nov 2020

Retten på Bornholm

Far og søn idømt hhv. 2½ år og 3 års fængsel for våbenbesiddelse

En 64 år tidligere major og hans 31-årige søn er idømt henholdsvis 2 år og 6 måneder og 3 års fængsel for at besidde en fuldautomatisk maskinpistol. Den 64-årig fik en kombinationsdom, hvorefter 6 måneder af fængselsstraffen skal afsones.

Sagsnummer: SS 644/2020

Sagen kort fortalt

En far og en søn var tiltalt for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192a ved at have besiddet en fuldautomatisk maskinpistol MP40, der tidligere var blevet stjålet fra Bornholms Forsvarsmuseum, hvor såvel faren som sønnen havde været tilknyttet. Sønnen var ligeledes tiltalt for at have stjålet den fuldautomatiske maskinpistol og en semiautomatisk pistol fra museet.

Faren havde forklaret, at han telefonisk var blevet truet til at afhente våbenet på en adresse i Rønne, mens hans søn sad varetægtsfængslet i en anden sag. Faren havde derefter hentet våbnet, adskilt dette og opbevaret de adskilte dele i sin bil natten over, indtil han dagen efter afleverede våbnet til museet.

Den retsgenetiske erklæring viste, at sønnens dna var fundet på det magasin, der var isat våbnet, da faren afhentede dette.

Begge de tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at såvel faren som sønnen havde besiddet den fuldautomatiske maskinpistol MP40 under skærpende omstændigheder, og at der havde været nærliggende risiko for, at våbnet ville blive brugt til fare for andre. Retten fandt derfor begge de tiltalte skyldige i overtrædelse af straffelovens § 192a om våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder.

Retten fandt det ikke bevist, at sønnen havde begået tyveriet, og frifandt ham herfor.

Anklagers påstand om straf var, at faren blev idømt ubetinget fængsel i ikke under 3 år og 6 måneder, og at sønnen blev idømt fængsel i 3 år og 11 måneder.

Straffen blev for sønnen fastsat til ubetinget fængsel i 3 år. Faren blev idømt en kombinationsdom på fængsel i 2 år og 6 måneder, hvoraf 6 måneder skal afsones og 2 år blev gjort betinget i en prøvetid på 2 år.

Dommerne lagde vægt på, at våbnet var besiddet under skærpende omstændigheder, og for så vidt sønnen, at han var massivt forstraffet, herunder for våbenbesiddelse i august 2020, og for så vidt faren hans særdeles gode personlige forhold, og at han antageligt havde afhentet våbnet for at hjælpe sin søn ud af situationen.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse.

Sønnen, der har været varetægtsfængslet under sagen, skulle forblive varetægtsfængslet under anken.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 5. november 2020.