09 mar 2020

Retten på Bornholm

41-årig mand dømt for trusler på Messenger

Den tiltalte blev dømt for den 9. januar 2020 på Messenger i en lydfil at have truet en kvinde. Tiltalen angik overtrædelse af straffelovens § 266. Tiltalte erkendte sig skyldig.

Rettens sagsnummer: SS-129/2020

Sagen kort fortalt:
Den tiltalte – en 41 årig mand – blev dømt for den 9. januar 2020 på Messenger i en lydfil til forurettede – en kvinde - at have truet hende med ordene: ”Du skulle simpelthen bare have en på hovedet mand, det får du også næste gang, jeg ser dig mand, er du med mand” samt ” og tro mig mand, og jeg mener, hvad jeg siger, jeg kommer ned og så flår jeg dig rundt, og smadrer dig fuldstændig, hvis du bliver ved med at spille smart, kan du fatte det mand",

Tiltalen angik overtrædelse af straffelovens § 266.

Tiltalte erkendte sig skyldig.

Dommens resultat
Retten lagde tiltaltes erkendelse til grund og fandt det derfor bevist, at tiltalte havde fremsat de beskrevne trusler.

Straffen blev fastsat til fængsel i 10 dage. Fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte skal  udføre samfundstjeneste i 30 timer samt undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Afgørelsesdato:
Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 2. marts 2020.