Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

22 jan 2021

Retten på Bornholm

Rederi dømt

Rederi dømt til at betale for lån optaget i forbindelse med brugsaftaler med en havn samt til at foretage reetablering af havnearealer

Retten på Bornholm har den 14. august 2020 afsagt dom, hvorved et rederi, der tidligere har besejlet Bornholm til en bornholmsk havn skal betale restgælden tilknyttet en række lån optaget i forbindelse med en række brugsaftaler mellem rederiet og havnen. Restgælden udgør samlet ca. 45 mio. kr. Rederiet skal endvidere foretage reetablering af en række havneanlæg, således at havnens ejendom bringes i den samme stand, hvori ejendommen fremtrådte, før anlæggene blev etableret. 

Rettens sagsnummer: BS-19938/2020-BOR

Sagen kort fortalt

Havnen udtog stævning mod rederiet den 8. juni 2018.

Sagen drejede sig om hvorvidt rederiet var forpligtet til dels at betale

restgælden på tre mellem parterne indgåede finansierings- og brugsaftaler, dels at foretage reetablering af anlæg omfattet af disse aftaler og af en tilsvarende tidligere i 1999 indgået aftale.

På baggrund af navnlig en række forklaringer fra personer, der deltog under parternes indgåelse af finansierings- og brugsaftalerne fandt retten det godtgjort, at rederiet var forpligtet til af afholde restgælden i henhold til brugsaftalerne samt at reetablere en række havneanlæg, som rederiet havde haft brugsret til.

Retten bestemte samtidig, at rederiet skal betale 1.650.000 kr. i  sagsomkostninger til havnen.

Hovedforhandlingen i sagen skulle oprindeligt have fundet sted i marts 2020, men blev på grund af nedlukningen af Danmark som følge af Corona udsat til begyndelsen af juli 2020.

Anonymiseret dom